© 2016 İTÜNOVA TTO

 

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR

Yönetim Kurulu Başkanı

1993 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunudur. Yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2003 yılında ABD College of Engineering and Computer Science, Syracuse University’de tamamlayan Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, 2015-2020 yılları arasında TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Merkez Başkanı olarak görev yaptı. 2018-2020 yılları arasında Havelsan Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Havelsan Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yapmaktadır. 2006-2021 yılları arası Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde görev yaptı. Şubat 2021 itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. olarak göreve başlamıştır. 2021 yılı itibariyle İTÜ ARI Teknokent’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Ağustos 2021’de İTÜ Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.


Tel: +90 (212) 285 7538 / (Dahili) 2204
E-posta: hamantar@itu.edu.tr

 


 

Prof. Dr. Bülent İNANÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Araştırma Alanları;
Teknik Bilimler, Çevre Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Teknolojisi, Çevresel Risk Değerlendirmesi, Çevre Yönetimi, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi), Kirlenmiş Sahalar ve Remediasyonu, Su Kirliliği ve Kontrolü, Su ve Hava Kaynaklarının Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Kalite ve Güvenirlilik, Güvenilirlik ve Bakım, Toplam Kalite Yönetimi, Petrol ve Doğal Haz Mühendisliği, Üretim, Boruhatları, Alternatif Yakıtlar ve Enerji Kaynakları

Atıflar;
Toplam Atıf Sayısı (WOS): 102
h-indeksi (WOS): 4


Tel: +90 (212) 285 3301
E-posta: inancbulent@itu.edu.tr

 


 

Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim Bilgileri;
Doktora, UniversitéParis-Val-De-Marne:ParisXı,Uygulamalı İktisat,Fransa 1996 -2000
Yüksek Lisans, UniversitéParis-Val-De-Marne: ParisXı, Uygulamalı İktisat,Fransa 1995 -1996
Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., Ekonometri B.,Türkiye 1989 -1993

Yabancı Diller;
Fransızca-İngilizce

Araştırma Alanları;
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ekonometri, İstatistik

Atıflar;
Toplam Atıf Sayısı (WOS) : 51
h-indeksi (WOS) : 5


E-posta: guloglub@itu.edu.tr

 


 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYEZİT

Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim Bilgileri;
Doktora, University Of Waterloo, Mechanical And Mechatronics Engineering, Kanada 2010-2014

Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (Yl)(Tezli), Türkiye 2006-2008

Lisans Çift Anadal, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü, Türkiye 2003-2006

Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye 2000-2005

Yabancı Diller;
İngilizce-Almanca

Araştırma Alanları;
Teknik Bilimler, Makine Mühendisliği, Makine Teorisi ve Dinamiği, Taşıt Sistemleri Dinamiği, Robotik, Mekatronik, Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Benzetimi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Hava Taşıtı Sistem Teknolojileri, Yazılım

Atıflar;
Toplam Atıf Sayısı (WOS): 110
h-indeksi (WOS): 3

 

E-posta: bayezit@itu.edu.tr

 

1088 bilim insanı,
600 sanayi işbirliği ve
328 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.