© 2016 İTÜNOVA TTO

Women TechEU Çağrısı Açıldı!

Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve Teknolojiyi desteklemek üzere 2021 yılında faaliyete geçirdiği Ufuk Avrupa programı 2027 yılına dek devam edecektir. Bu program dahilinde Avrupa İnovasyon Ekosistemleri (European Innovation Ecosystems – EIE) adında bir program oluşturulmuştur. EIE çağrılarının amacı, start-upların ölçeklendirilmesini destekleyen ve AB çapında yıkıcı inovasyonu teşvik eden daha bağlantılı ve verimli inovasyon ekosistemleri yaratmaktır. 

EIE çağrıları arasında Women TechEU adında bir derin teknoloji startup’ının üst yönetim pozisyonda (CEO, CTO veya eşdeğeri) veya şirketin kurucusu/kurucu ortağı kadın olan firmalara yönelik bir çağrı bulunmaktadır. Çağrının amacı:

-  Kadınların derin teknolojide liderlik pozisyonlarına katılımını teşvik etmek ve desteklemek,

-  Derin teknolojide liderlik pozisyonlarında kadın becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek,

-  Avrupa’da daha eşit ve kapsayıcı bir inovasyon ekosistemi sağlamaktır.


Çağrıda proje başına 75.000 € verilecek ve start-up’ın kendini ölçeklemesi, MVP’ye ulaşması ve uluslararası ticarileşme sürecinde kullanması beklenecek. Çağrıya son başvuru tarihi 4 Ekim 2022’dir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

1088 bilim insanı,
600 sanayi işbirliği ve
328 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.