© 2016 İTÜNOVA TTO

Optional: Kuantum Elektron Mühendisliği ile Gelecek Nesil Pil Teknolojisi

Dr. Onur Ergen’nin kuantum elektron mühendisliği ile, geleneksel pil teknolojisi ve elektroniğini, teorik limitlerin ötesine yepyeni bir fizik ve kimya yaklaşımı ile taşıyacağı QUEEN isimli projesi, Avrupa Birliği’nin Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Başlangıç Programı tarafından desteğe layık görülmüştür. Pil teknolojisinin geleneksel işleyişini tamamen değiştirecek bu teknoloji, 2035’e kadar yalnızca 2 kat artırılması beklenen pil enerji yoğunluğunu, 20 kat artırarak anlık şarj olabilme kavramını oluşturulmayı hedeflemektedir.

QUEEN projesi kapsamında, özellikle pil kimyasındaki kaotik iyon ve elektron iletimi hassas ve programlanabilir bir biçime getirilerek, çığır açıcı ince pil çalışma mesafeleri (anot ve katot arasında 2nm-5nm) ile, anlık iyon iletimi sağlanarak günümüzün pil teknolojilerinden 10000 kat daha fazla akımı barındırabilecek pil mimarilerini baştan tasarlayacaktır.

Bu proje kapsamında oluşturulacak Kuantum Arc Kalem Electropuls Litografisi (Q-ARC) ve nano ölçekli “kalem” (ARC-PEN) teknolojisi ile, 2D hibrit nanomalzemelerin atomik olarak hassas üretimi sağlanabilecek ve programlanabilen maddeler geliştirebilecektir. Bu sayede QUEEN, pil işleyişinin karmaşık kodunu kuantum seviyede çözmekle kalmayacak, aynı zamanda biyoloji, esnek elektronik ve spintronik vb., gibi alanlarda 2D malzemelerin potansiyelini de ortaya çıkaracaktır.

1088 bilim insanı,
600 sanayi işbirliği ve
328 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.