© 2016 İTÜNOVA TTO

Küme 5 Destinasyon 4 - Binalarda ve Endüstride Enerji Verimliliği özelindeki Çağrılar 28 Nisan 2022 tarihinde açılıyor!

Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefinin, Ufuk Avrupa Stratejisinde de belirtildiği üzere, “Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımına” katkı sağlanması beklenmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Destinasyon altında çıkılacak olan çağrılarda;

  • 2050 yılına kadar Avrupa’da iklim nötrlüğe ve bina stokunda sıfır kirliliğe geçişin sağlanması için kapsayıcı ve insan merkezli Ar-Ge'ye dayalı teknolojik ve sosyo-ekonomik atılımlarda bulunulması,
  • Endüstriyel fazla (atık) ısının geri kazanılması, iyileştirilmesi ve/veya dönüştürülmesi ile ısı üretiminin elektrifikasyonu yoluyla sanayide enerji verimliliğinin arttırılması ve sera gazı ile hava kirletici emisyonların azaltılması amaçlanmaktadır.

 

Detaylı bilgiler için tıklayınız.

 

1088 bilim insanı,
600 sanayi işbirliği ve
328 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.