© 2016 İTÜNOVA TTO

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Webinarına Davetlisiniz!

KOSGEB tarafından; imalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde ve savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesinin sağlanması amacı ile Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 proje teklif çağrısı açılmıştır.

İlgili çağrı özelinde;

  • Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmıştır.
  • İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
  • Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Program Kapsamında Hedef Alan, Sektör ve Konular

BİRİNCİ SEKTÖR:
Savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında;

- 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
- 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
- 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
- 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
- 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
- 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı

İKİNCİ SEKTÖR:
İlaç ve tıbbi cihaz alanında;
- 21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
- 21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
- 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
BAŞVURU TARİHLERİ
15 Aralık 2021 - 08 Şubat 2022 (56 gün)

DESTEK ÜST LİMİTİ:
Mikro İşletmeler için; 900.000 TL,
Küçük İşletmeler için; 1.500.000 TL,
Orta Büyüklükteki İşletmeler için; 6.000.000 TL'dir.
Programa ilişkin detaylı bilgilendirmeye ulaşmak için tıklayınız.

Konuşmacı:
Enis Barış Karakoç - İTÜNOVA TTO Ulusal Fonlar Birimi

Etkinliği izlemek için tıklayınız!

1088 bilim insanı,
600 sanayi işbirliği ve
328 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.