© 2016 İTÜNOVA TTO

Çağrılar kapsamında;
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların

  • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
  • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
  • Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
  • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması

amaçlanmaktadır.
KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.
Çağrılar kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" dokümanında yer alan linklerde belirtilen öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir.


DESTEK KALEMLERİ
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f) Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

BAŞVURU TARİHLERİ
1501 Programı İçin;
03 Ocak 2022 - 04 Mart 2022
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 21 Şubat 2022

1507 Programı İçin;
03 Ocak 2022 - 02 Mart 2022
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 21 Şubat 2022

DESTEK ÜST LİMİTİ:
1507 Programı Kapsamında: 600.000
1501 Programı Kapsamında: Limitsiz
Destek oranı her iki program için de %75’tir.

1501 Programına ilişkin detaylı bilgilendirmeye ulaşmak için tıklayınız. 

1507 Programına ilişkin detaylı bilgilendirmeye ulaşmak için tıklayınız. 


Konuşmacı:
Enis Barış KARAKOÇ - İTÜNOVA TTO Ulusal Fonlar Birimi
🗓️ Tarih: 12 Ocak 2022 ⏱️ Saat: 14.00 – 15.00

 

İTÜNOVA TTO TÜBİTAK 1501 ve 1507 programları kapsamında proje yazım hizmeti vermektedir.
Etkinliği izlemek için tıklayınız!

 

 

1088 bilim insanı,
600 sanayi işbirliği ve
328 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.