© 2016 İTÜNOVA TTO

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi, fikir aşamasındaki projelerin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi konusundaki ilişkiyi yönetmektedir. 

Üniversite-Sanayi işbirliği aşamasında sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi, idari süreçlerin yönetimi, sektörel organizasyonlar ile akademisyenler ve sanayicilerin buluşması, üniversite kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı için üniversite ve sanayi ihtiyaç analizi konularında hizmet vermektedir.

Ayrıca Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi, İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Laboratuvarları ve İTÜ Fakülteleri ile koordineli çalışmaktadır. 

 

Sizin İçin Neler Yapıyoruz?


 • Fikir aşamasındaki projelerinizin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarınızın doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesini sağlıyoruz.
 • Sanayicileri, konusunda uzman akademisyenlerle buluşturarak ihtiyaçları olan projelerin öz kaynak ya da fon destekleriyle gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.
 • İşbirliği aşamasında proje teklif dosyasının hazırlanması, sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi, kamu ihale süreç takibi ve idari süreçlerin yönetimini yapıyoruz.
 • Sektörel organizasyonlar ile akademisyenler ve sanayicileri bir araya getiriyoruz.
 • Üniversite kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı için üniversite ve sanayi kapasite/ ihtiyaç analizi yapıyoruz.

İTÜNOVA TTO, vergi ve KDV istisnalarından faydalanmak amacıyla geliştirdiği her Ar-Ge projesi için İTÜ ARI Teknokent'e başvuru yapmaktadır. Projeler İTÜ ARI Teknokent tarafından atanan konusunda uzman 3 hakem tarafından değerlendirilmekte ve onların verdiği karar ile onay süreci tamamlanmaktadır. Bu başvuru ve onay süreci için sizin desteğinizle yapılması gereken işlemler aşağıda yer almaktadır.

 • İTÜNOVA TTO yeni proje bilgi formunun doldurulması,
 • Sponsor kurum/kuruluş ile İTÜNOVA TTO arasında sözleşme yapılması,
 • Proje yürütücüsü ve ekibi ile sözleşme yapılması,
 • Akademisyenlerin üniversitelerinden görevlendirmelerinin talep edilmesi
 • Türkiye geneli ve yurt dışı üniversiteler bünyesinde bulunan tüm akademisyenler ve araştırma görevlileri İTÜNOVA TTO'da görevlendirilerek projelerinizde yer alabilirler.
 • Herhangi bir yerde çalışmayan lisans mezunu, yüksek lisans ve doktora öğrencileriniz ve emekli öğretim üyeleri SGK'lı olarak geçici iş sözleşmesiyle proje süresince İTÜNOVA TTO'da çalışabilmektedir.
 • İTÜNOVA TTO, sunmuş olduğu hizmetlerinin yanında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde konumlanmış bir şirket olması sebebiyle geliştireceğiniz Ar-Ge projelerinde vergisel avantajlar sağlamaktadır.
 • Geliştirdiğiniz bir yöntem/ürün/prototip var ve bunları projelendirerek sanayiye sunmak istediğinizde,
 • Firmalar ile geliştirdiğiniz işbirliğini İTÜNOVA TTO üzerinden yürütmek istediğinizde bizden destek alabilirsiniz.
 • Üniversite Sanayi İşbirliği ekibi, ilk olarak sizinle bir toplantı organize eder ve projenizi tüm detayları ile anlamaya çalışır.
 • Ulaşmak istediğiniz firmalar ile ilgili önerileriniz de alınarak hedef pazar/ müşteri analizi yapılır.
 • İTÜNOVA TTO, sizin proje geliştirme ve yönetim ekibiniz olarak firmalarla proje tanıtım toplantıları organize eder ve firmalar ile sizi bir araya getirir.
 • Toplantı çıktıları doğrultusunda işbirliği/ satış yapılacak firmalar ile İTÜNOVA TTO iş modeli geliştirir.
1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.