© 2016 İTÜNOVA TTO

Ulusal ve Uluslararası Fonlar Birimi, İTÜ’nün ve sanayi firmalarının Ar-Ge yeteneklerinin ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi ve teknoloji seviyesinin arttırılması amacıyla Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından faydalanmaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Akademisyenlerin, sanayicilerin ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirilecek proje sahiplerinin, doğru, hızlı ve etkin biçimde uygun fon mekanizmasına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Uluslararası fonlar birimi, çalışmalarını Horizon Europe eksenli yürütmektedir. TÜBİTAK İkili, ERA-NET, JPI, COST ve Eureka gibi programlara yapılan başvurular yüzeysel olarak desteklenmekte, proje geliştirme ve yazımına dahil olunulmamaktadır. İTÜNOVA TTO, İTÜ’nün HEurope programına proje sahibi ve koordinatör olarak katılımını teşvik etmekte ve akademisyenlerin formasyonlarını bu doğrultuda geliştirmektedir. Bununla birlikte mevcut ya da oluşmakta olan konsorsiyumlara katılmak isteyen akademisyenlerin iş paketleri hazırlanmakta ve proje yöneticileriyle temasa geçilerek kendilerinin bu oluşumlara dahil olmalarına çalışılmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Fonlar Birimi, üniversitemizin Avrupa Birliği Merkezi Araştırma Ofisi ve Bilimsel Araştırma Proje Birimi ile koordineli olarak sürdürülecek çalışmalarla araştırmacılara destek vermektedir.

 

Sizin İçin Neler Yapıyoruz?


 • Destek Programlarının duyurulması ve hedef kitleye ulaştırılması.
 • Uygun fon programının belirlenmesi.
 • İş Programlarının ve çağrı uygunluğunun incelenmesi.
 • Teklif ön değerlendirme ve teklif yazım desteği.
 • Fon temini ve teklif konsültasyonu.
 • Proje kurgu ve bütçelendirme desteği.
 • Proje başvuru desteği.
 • Projenin diğer birimlerle ilişkilendirilmesi.
 • Ulusal fon mekanizmaları kapsamında başvuruya açık programları takip etmek, duyurularını yapmak, uygun hedef gruplar ile iletişime geçerek bilgi sağlamak.
 • Akademisyen veya sanayicileri başvuru yapabilecekleri destek programlarına doğru ve etkin bir şekilde yönlendirmek.
 • Uygun başvuru sahiplerine başvuru yapabilecekleri fon programları hakkında farkındalık uyandıracak etkinlikler düzenlemek.
 • Akademisyenlerin veya sanayicilerin destek başvuru dosyalarının hazırlamasına destek vermek ve başvuru dosyasını fon sağlayıcısının aradığı şartlara uygun hale getirilmesine yardımcı olmak.
 • Proje yazımı, bütçelendirme ve ara dönem raporlamalarının hazırlanması konularında akademisyenlere veya sanayicilere danışmanlık sağlamak.
 • Sanayicilerin başvuru yapacakları Ar-Ge projesi konusundaalanında uzman akademisyenlerden danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak, akademisyenleri sanayi ile ortak proje gerçekleştirme konusunda teşvik etmek.

İTÜ akademisyenlerine Ulusal Fon Programlarından yararlanmaları üzerine sağlanan tüm hizmet ve danışmanlıklardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Sanayi kuruluşlarına sağlanan hizmetler ve danışmanlıklar için sözleşme kapsamında belirtilen proje yazım bedeli ve onaylanan proje başvuruları üzerinden de bütçenin dolaylı masrafları üzerinden belli bir başarı primi alınmaktadır.

TÜBİTAK tarafından yürütülen programlar başta olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi tüm devlet organları tarafından sağlanan destekler ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) çağrıları için birçok aşamada üst düzey proje yazım ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

 • TÜBİTAK’a yapmış olduğunuz proje başvurusunun alanında uzman akademisyenler ile daha sağlam temellere dayandırılarak yürütülmesi aşamasında “Üniversite-Sanayi İşbirliği Modülü (Modül 3)” kapsamında akademik danışmanlık sağlanmaktadır.
 • Akademik proje çıktılarının sanayi ile buluşması ve katma değer oluşturacak şekilde hayata geçirilmesi kapsamında “Üniversite-Sanayi İşbirliği Modülü (Modül 3)” aracılığıyla proje çıktılarına ihtiyaç duyan veya ihtiyaç duyabilecek firmalar belirlenerek işbirliği ortamı sağlanmaktadır.
 • TÜBİTAK’a sunulan proje başvuruları kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan patent, faydalı model başvuruları ile ilgili olarak, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Modülü (Modül 4)” dâhilinde ortaya çıkan hakların ulusal ve uluslararası alanda korunması aşamasında destek sağlanmaktadır.
 • Şirketleşme sürecindeki bireysel girişimci başvurularının, TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) kapsamında değerlendirilmesi ve program koşulları doğrultusunda gerekli aşamalardan geçirilerek TÜBİTAK’a yönlendirilmesi kapsamında “Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi (Modül 5)” ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

İTÜNOVA TTO proje teklifinin yazılmasına destek verebilir. Ancak projeler seçilirken proje fikrinin mevcut yöntemler ve tekniklerin ne kadar üstünde olduğu ve ticarileşme potensiyeli değerlendirilir.

Alternatif olarak TÜBİTAK proje yazım desteklerine başvurulabilir. Bu durumda İTÜNOVA TTO AB’de faaliyet gösteren, başarısı kanıtlanmış profesyonel proje yazımı hizmeti veren firmalarla anlaşılmasına aracılık edebilir.

İTÜNOVA TTO, kendi iletişim ağını ve ilgili platformları kullanarak akademisyenleri ve çalıştığı firmaları güçlü konsorsiyumlara dahil eder ya da konsorsiyum kurmalarına yardımcı olur. Her iki durumda da ortaklarla olan tüm iletişimi ve proje bütçesinin oluşturulmasını üstlenir.

Tüm projelere üst seviye danışmanlık verilecektir. Projelere destek verme hususunda, İTÜNOVA TTO  Yönetim Kurulu ve İTÜNOVA TTO Üst Kurulu tarafından, öncelikli alanlar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda desteğe karar verilecektir.

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.