© 2016 İTÜNOVA TTO

Buluş, sülfonlanmış polisülfon (sPSf) polimeri kullanılarak polyester nonwoven bir malzeme üzerine nanofiber destek membranı tabakası oluşturulması ve bu sülfonlanmış polisülfon nanofiber destek membranı tabakası üzerine ince kompozit film olarak poliamid kaplanması ile bir ileri osmoz membranı oluşturulması ile ilgilidir. Buluşun amacı ince kompozit film ileri osmoz membranlarının üretiminde su geçirgenliği ve ters tuz geçişi gibi parametrelerde performans iyileştirmeleri sağlayan sülfonlanmış polisülfon (sPSf) polimeri kullanılarak ileri osmoz membran üretim yöntemi gerçekleştirmektir.

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.