© 2016 İTÜNOVA TTO

Buluş, anaerobik çürütücülerde metan verimini artırmak amacıyla geliştirilmiş, boynuzsuz keçilerin işkembe sıvısı ile hazırlanan selülolitik bakteri kokteyli (cebac-g) ilave edilerek metan veriminin artırılmasına yönelik bir yöntemle ilgilidir. hayvan gübresi, tarımsal atık, enerji tesisleri, gıda artıkları, kanalizasyon çamuru, evsel atık su ve endüstriyel atık su gibi lignoselülozik atıkları arıtan anaerobik çürütücülerde maksimum seviyede hidroliz verimliliği. Buluş, boynuzsuz keçilerin işkembe sıvısından hazırlanan selülolitik bakteri kokteyli (cebac-g) ilave edilerek anaerobik çürütücülerde metan veriminin artırılmasına yönelik, boynuzsuz keçilerden işkembe sıvısının elde edilmesi.

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.