© 2016 İTÜNOVA TTO

Mevcut buluş, özellikle, metan üretiminin arttırılmasına yönelik mikroalg biyokütlesinin anaerob çürütücülerinin performansına ilişkin olarak çeşitli inokülüm oranlarında anaerob rumen mantarlarıyla yapılan biyoaugmentasyonu kullanan bir yöntem ile ilgilidir. Bu önerilen yöntemde, Orpinomyces sp., Piromyces sp. And Anaeromyces sp., Neocallimastixfrontalis’ten oluşan 4 izole edilmiş anaerob rumen mantarı türünü içeren kompozit seçilmiş ve bu türler karıştırılmıştır. Bunun sonrasında, 4 türü içeren rumen mantarı karışımı, farklı inokülüm oranlarında Haematoccus pluvialis mikroalgi ile beslenen anaerob çürütücülerin içine ilave edilmiştir: %1 (F1), %5 (F2), %10 (F3), %15 (F4) ve %20 (F5) (hacim cinsinden).

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.