© 2016 İTÜNOVA TTO

Buluş; karbon fiber malzemelerin kaplandığı sürekli bir sistemi ve bu amaçla geliştirilmiş cihazı açıklamaktadır. Sistemde karbon fiberin hem elektrokimyasal yöntemle iletken polimeri oluşturan monomerin polimerizasyonu sonucu (polietilenedioksitiyofen, polipirol, politiyofen, polianilin ve türevleri) kaplanması hem de yalıtkan maddeyle (boyutlandırıcı madde) kaplanması tek aşamada yapılmaktadır.

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.