© 2016 İTÜNOVA TTO

Ozmotik membran biyoreaktörlerin (OMBR'ler) çalıştırılması için bir yöntem, sentetik atık suyun atık su tankından atık su pompası yardımıyla reaktöre beslenmesi ve seyreltilmiş çekme çözeltisinin TuNFO membranından çekme çözeltisi tankına aktarılması adımlarını içerir. Çekme çözeltisi, vakum pompasının kuvvet pompasından daha yüksek hızda çalıştırılmasıyla elde edilen ozmotik kuvvet ve vakum kuvveti vasıtasıyla reaktörden yüksek akışlı suyun membrana geçirilmesiyle seyreltilir.

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.