© 2016 İTÜNOVA TTO

Bu buluş atıksulardan organik karbon, azot ve fosfor giderimini ileri düzeyde sağlayan ve en temel halinde; ham atıksuyun sisteme iletildiği en az bir atıksu girişi, atıksuyun içindeki çökelebilen organik maddelerin biyokütle ile karıştırıldığı en az bir selektör ünitesi, partiküler organik maddelerin biyoflokülasyon ile çöktürüldüğü en az bir ara çökeltme havuzu , nitrifikasyon işleminin gerçekleştirildiği en az bir aerobik biyofilm havuzu , aerobik biyofilm havuzundan  kaynaklanan yüksek miktarda çözünmüş oksijen konsantrasyonunun düşürülmesini sağlayan en az bir deoksijenasyon havuzu , denitrifikasyon işleminin gerçekleştirildiği en az bir kontak denitrifikasyon havuzu , denitrifikasyon işlemi sonucu ortaya çıkan azot gazının sistemden uzaklaştırılmasını ve atık suda bakiye amonyum azotunun ve/veya çözünmüş organik maddenin oksitlenmesini sağlayan en az bir aerobik havuz , arıtılmış suyun biyokütleden ayrılmasını sağlayan en az bir son çökeltme havuzu , son çökeltme havuzunun  çıkışında bulunan en az bir arıtılmış su deşarjı , aerobik havuz  ve aerobik biyofilm havuzundaki  oksijen konsantrasyonunun optimizasyonunu ve oksijenin homojen dağılımını sağlayan en az bir havalandırma/karıştırma ünitesi , sistemde oluşan atık çamurun uzaklaştırıldığı en az bir atık çamur deşarjı , sistemde çökeltilen çamurun bir kısmının selektör ünitesine  ve bir kısmının deoksijenasyon havuzuna  dönüşünün sağlandığı en az bir geri devir hattını (XIII) içeren bir biyofilm nitrifikasyon - kontak denitrifikasyon sistemi ile ilgilidir.

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.