© 2016 İTÜNOVA TTO

BULUŞ ÖZETİ: Bu buluş, çevre teknolojisi ve su geri kazanımı teknolojilerinin kullanıldığı, atık sulardan organik karbon, azot ve fosfor giderimini ileri düzeyde sağlayan bir biyofilm nitrifikasyon - kontak denitrifikasyon sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.