© 2016 İTÜNOVA TTO
 • Elektronik Sistemleri Çok Katmanlı Kompozit Yapı İle Kaplama Yöntemi

  Buluş, uydular, yüksek irtifa hava araç ve platformları, tekrar kullanılabilir alçak yörünge araçları ve mekikler, yüzer araçlar, denizaltı, nükleer 5 güç araçları, yüksek enerjili parçacık detektörleri ve nükleer atık robot teknolojisi gibi zorlu koşullarda çalışabilecek elektronik sistemlerin kaplanarak, zorlu koşullarda çalışmasına olanak sağlayan bir yöntem ile ilgilidir.

  28 Kasım 2022
 • Radyasyon Zırhlamada Kullanılmak Üzere Bır Malzeme Ve Söz Konusu Malzemenın Üretım Yöntemı

  Buluş, radyasyon zırhlamada kullanılmak üzere BTDA (Benzofenon-3,3 ', 4,4'-tetrakarboksilik dianhidrit) monomerinden üretilen oli(imid siloksan) blok kopolimeri ile ilgilidir.

  21 Kasım 2022
 • Birleşik Step Motor

  Buluş, step motor formuna getirilmiş manyetik motor ile klasik hibrit step motorun birleşmesinden oluşan bir birleşik step motor ile ilgilidir. Buluş konusu birleşik step motor sayesinde aynı boyuttaki geleneksel step motorlara göre daha büyük bir dönme torku sağlandığı için yüksek tork gerektiren sistemler/makineler için alandan kazanç sağlanmaktadır. Ayrıca, daha az elektrik enerjisi harcadığı için enerjinin verimli bir şekilde kullanılması sağlanarak ekonomik bir getiri sağlanmaktadır.

  15 Kasım 2022
 • Mobil Ağ Frekans Bantlarının Enerji Verimliliğinde Çevreci Kullanım Yöntemi

  Buluş, mobil ağların kapsama alanlarının dinamik olarak ayarlanıp düşük frekans bandı veya yüksek frekans bandındaki kullanıcıların yüksek frekans bandı veya düşük frekans bandına atanarak hem hücrenin trafik yoğunluğu değişkenliğine karşılık sistemin servis verebileceği toplam kullanıcı sayısının en iyi şekilde kullanıldığı hem de enerji verimli sistemlerin elde edildiği yöntem ile ilgilidir.

  09 Kasım 2022
 • Kendi Üzerinde Bulunan Eyleyicisiyle Kollarını Açıp Kapatabilen Katlanabilir İnsansız Hava Aracı

  Buluş, kendi üzerinde bulunan eyleyicisiyle kollarını otomatik olarak açıp kapatabilen katlanabilir bir insansız hava aracı ile ilgilidir. Buluş konusu insansız hava aracında, krank biyel mekanizması, dişli çark , pinyon dişli ve servo motorparçalarının konfigürasyonu aracılığıyla insansız hava aracı üzerinde bulunan kollar otomatik olarak açılıp ve kapanabilmektedir.

  08 Kasım 2022
 • Anahtar Değişimi Tabanlı Fiziksel Katman Güvenlik Yöntemlerinin Uygulanması

  Buluş, fiziksel katman güvenlik yöntemlerinin anahtar aşamasında değişikliler yaparak, kablosuz haberleşmede bu yöntemleri uygulanabilir hale getiren yöntem ile ilgilidir.

  07 Kasım 2022
 • Tank Yıkama Yöntemi Ve Bu Yönteme Uygun Olarak Çalışan Entegre Bir Sistem

  Buluş, kimyasal tanker gemilerinde bulunan tankların yıkanması için geliştirilmiş bir yöntem ve bu yöntemde kullanılan yıkama ekipmanlarının otomasyon ile entegre bir şekilde kullanıldığı bir tank yıkama sistemi ile ilgilidir. Buluş konusu sistem sayesinde tank yıkama işleminde kullanılan ekipmanlar otomasyon yardımıyla entegre bir şekilde kullanılmaktadır.

  07 Kasım 2022
 • Üstdüşüm Kodlamalı Dik Frekans Bölmeli Çoğullama (Sc-Ofdm) Sistemi

  Buluş, tepe gücü/ortalama güç oranı (peak-to-average power ratio, PAPR), hata iyileştirme, veri hızı arttırma, senkronizasyon veya kanal kestirimini iyileştirme ve çoklu giriş ve çıkış (multi-input and multi-output, MIMO) gibi unsurların ortak bir sistem ile ele alan ve kapsamlı bir çözüm ortaya koyan üstdüşüm kodlamalı dik frekans bölmeli çoğullama sistemi ile ilgilidir.

  01 Kasım 2022
 • Çarpmalı Dijital Analog Çeviriciler İçin Bir Bipolar

  Buluş, SiGe teknolojisine özgü geliştirilmiş, yüksek hızlı pipeline analog dijital çeviriciler (ADÇ) için BiCMOS difransiyel çarpmalı dijital-analog çevirici (MDAC) rezidü kuvvetlendirici ile ilgilidir. Söz konusu rezidü kuvvetlendiricide giriş transistörü olarak YG-BJT kullanılmaktadır.

  01 Kasım 2022
 • İçten Yanmalı Döner Pistonlu Tek Yönlü Rulmanlı Motor

  Buluş; temel ve birincil kullanım alanı insansız hava araçları olmakla birlikte, her tür vasıtada, jeneratörlerde, kompresörlerde ve pompalarda kullanılan içten yanmalı patlamalı motor ile ilgilidir.

  23 Ekim 2022
 • Kanserli Hücre Ayrıştırma, Yakalama Ve İlaç Tarama Testleri İçin Mikroakışkan Sistemi

  Buluş, mikrokanal içinde akış halindeki hücrelerin dielektroforez yoluyla elektrik alan altında elektriksel özelliklerine bağlı olarak üzerlerine etki eden kuvvetin farklı olması nedeniyle yüksek verimlilikte ayrışmasını sağlayan, ayrıştırılan kanserli hücreleri ikinci bölümde yakalama istasyonlarında tekil olarak yakalayarak elektriksel özelliklerini ölçen bir mikroakışkan sistemi ile ilgilidir.

  23 Ekim 2022
 • Modüler Darbe Sönümleyici Yapı

  Buluş; darbe sönümlemenin ihtiyaç olduğu alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen bir modüler darbe sönümleyici yapı ile ilgilidir.

  20 Ekim 2022
 • Güneş Enerjili Vakum Tüp İçeren Kar/Buz Eritme Sistemi

  Buluş; kar/buz eritme sistemi olup; iç içe geçmiş iç tüp ve dış tüpün atasında bulunan film kaplama, vakum boşluk, baryum ayaklar, buhar tutucu ve kızıl ötesi yansıtıcı yüzey içeren, güneş enerjisi ile sıcak suyun elde edildiği, güneş enerjili vakum tüp içermesi ile karakterize edilmektedir.

  20 Ekim 2022
 • Alcıan Blue Boyasına Alternatif Katyonik Ftalosiyanin Bileşikleri Ve Bu Bileşiklerin Biyolojik Ve Tıbbi Kullanımı

  Yeni sentezlenen ve karakterizasyonu yapılan katyonik ftalosiyanin türevleri sülfatlı veya sülfatsız glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar ve mukus gibi biyolojik makromolekülleri veya bunları içeren unsurları spesifik olarak boyar ve bu yeni bileşikler sitolojik, histolojik, histopatolojik, mikrobiyolojik mikroskopik ve moleküler biyolojik değerlendirmelerde kullanılabilir.

  13 Ekim 2022
 • Soğukta Aktif Ve Eş Zamanlı Çoklu Enzim Üretim Yöntemi

  Buluş, yamadazyma spp. mayasının mandalina kabuğu, vişne çekirdeği, kayısı çekirdeği veya kabak çekirdeği içeren substrat kompozisyonunda, proteaz, amilaz ve pektinaz enzimlerin eş zamanlı üretilmesini sağlayan bir yöntem ile ilgilidir.

  13 Ekim 2022
 • Bir Supap Kontrol Mekanizması

  Bu buluş; motorun emme ve egzoz zamanlamasını kontrol eden; yanma odasının hava yakıt karışımının girişini açıp kapatan bir supap, krank milinden aldığı hareket ile supabı açılma yönünde iten bir külbütör , supabı kapalı konumuna itecek şekilde sıkıştırılmış bir supap yayı ve supabın hareketini devreye alan veya devre dışı bırakan bir kilit mekanizması içeren bir supap kontrol mekanizması ile ilgilidir.

  12 Ekim 2022
 • İletken Polimer Kaplı Tekstil Malzemesi Üretim Yöntemi Ve Bu Yönteme Uygun Olarak Çalışan Bir Düzenek

  Buluş, lateks içine core shell olarak hapsedilen inorganik partiküllerin kumaşa emdirilip fikse edilmesinden sonra kumaş üzerine iletken polimerin polimerize edilmesi sonucunda elektriksel iletken, güç tutuşur, termal olarak stabil, termal absorbsiyon özellikli ve aynı zamanda elektromanyetik dalga kalkanlama özelliğine sahip bir tekstil malzemesinin (kumaşın) üretim yöntemi ve bu yönteme uygun olarak çalışan bir düzenek ile ilgilidir.

  11 Ekim 2022
 • Biyofilm Nitrifikasyon-Kontakt Denitrifikasyon Sistem ve Yöntemi

  Bu buluş atıksulardan organik karbon, azot ve fosfor giderimini ileri düzeyde sağlayan ve en temel halinde; ham atıksuyun sisteme iletildiği en az bir atıksu girişi, atıksuyun içindeki çökelebilen organik maddelerin biyokütle ile karıştırıldığı en az bir selektör ünitesi, partiküler organik maddelerin biyoflokülasyon ile çöktürüldüğü en az bir ara çökeltme havuzu , nitrifikasyon işleminin gerçekleştirildiği en az bir aerobik biyofilm havuzu , aerobik biyofilm havuzundan kaynaklanan yüksek miktarda çözünmüş oksijen konsantrasyonunun düşürülmesini sağlayan en az bir deoksijenasyon havuzu , denitrifikasyon işleminin gerçekleştirildiği en az bir kontak denitrifikasyon havuzu , denitrifikasyon işlemi sonucu ortaya çıkan azot gazının sistemden uzaklaştırılmasını ve atık suda bakiye amonyum azotunun ve/veya çözünmüş organik maddenin oksitlenmesini sağlayan en az bir aerobik havuz , arıtılmış suyun biyokütleden ayrılmasını sağlayan en az bir son çökeltme havuzu , son çökeltme havuzunun çıkışında bulunan en az bir arıtılmış su deşarjı , aerobik havuz ve aerobik biyofilm havuzundaki oksijen konsantrasyonunun optimizasyonunu ve oksijenin homojen dağılımını sağlayan en az bir havalandırma/karıştırma ünitesi , sistemde oluşan atık çamurun uzaklaştırıldığı en az bir atık çamur deşarjı , sistemde çökeltilen çamurun bir kısmının selektör ünitesine ve bir kısmının deoksijenasyon havuzuna dönüşünün sağlandığı en az bir geri devir hattını (XIII) içeren bir biyofilm nitrifikasyon - kontak denitrifikasyon sistemi ile ilgilidir.

  26 Eylül 2022
 • Türkçeden Türk İşaret Diline Çeviri ve Animasyon ile Gösterim Sistemi ve Yöntemi

  Bu buluş, Türkçeden Türk İşaret Diline (TİD) çeviri işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan ve en temel halinde; Türkçe materyallerdeki kelimelerin çeşitli doğal dil işleme modülleri vasıtasıyla işlenmesi, TİD'e doğrudan çevrilemeyen uzun cümlelerin sadeleştirilmesi/alt cümlelere bölünmesi, sadeleştirilmiş alt cümlelerin bir transfer modeli kullanılarak makine tarafından okunabilir formatta yazılı Türk İşaret Dili bilgi temsiline çevrilmesi, yazılı formata dönüştürülmüş olan Türk İşaret Dilinin, animasyon ortamına aktarılarak görsel sunumun yapılması adımlarını gerçekleştiren bir bilgisayarlı çeviri sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

  26 Eylül 2022
 • Karbon Fiberin Elektrokimyasal Yöntemle Sürekli Kaplama Cihazı Ve Yöntemi

  Buluş; karbon fiber malzemelerin kaplandığı sürekli bir sistemi ve bu amaçla geliştirilmiş cihazı açıklamaktadır. Sistemde karbon fiberin hem elektrokimyasal yöntemle iletken polimeri oluşturan monomerin polimerizasyonu sonucu (polietilenedioksitiyofen, polipirol, politiyofen, polianilin ve türevleri) kaplanması hem de yalıtkan maddeyle (boyutlandırıcı madde) kaplanması tek aşamada yapılmaktadır.

  26 Eylül 2022
 • İnce Boşluklu Nanofiber İleri Osmoz Membran Üretim Yöntemi

  Buluş, içi boş tübüler bir örgü ip üzerine bir nanofiber tabaka kaplanarak tübüler nanofiber membran elde edilmesi, bu tübüler nanofiber membranın destek tabakası membranı olarak kullanılması ve yüzeyinin ince kompozit film kaplanmasıyla ileri osmoz membranı üretilmesi ile ilgilidir. Özellikle su ve atıksu arıtımında kullanılan ve yüksek su akısı ile düşük ters tuz akısı ve düşük kirlenme eğilimine sahip tübüler nanofiber bir ileri osmoz membran ve üretim yöntemi açıklanmaktadır.

  26 Eylül 2022
 • Sülfonlanmış Polisülfon (Spsf) Polimeri Kullanılarak Elde Edilen İleri Ozmos Membranı

  Buluş, sülfonlanmış polisülfon (sPSf) polimeri kullanılarak polyester nonwoven bir malzeme üzerine nanofiber destek membranı tabakası oluşturulması ve bu sülfonlanmış polisülfon nanofiber destek membranı tabakası üzerine ince kompozit film olarak poliamid kaplanması ile bir ileri osmoz membranı oluşturulması ile ilgilidir. Buluşun amacı ince kompozit film ileri osmoz membranlarının üretiminde su geçirgenliği ve ters tuz geçişi gibi parametrelerde performans iyileştirmeleri sağlayan sülfonlanmış polisülfon (sPSf) polimeri kullanılarak ileri osmoz membran üretim yöntemi gerçekleştirmektir.

  26 Eylül 2022
 • Uzay-Zaman Kanal Modülasyon Yöntemi

  Buluş özellikle, klasik uzay-zaman blok kodlarını, ek bilgi bitlerinin RF kullanımıyla elde edilen mevcut kanal durumlarının endekslerine eşlenmesiyle yeni bir üçüncü boyuta genişleten uzay-zaman kanal modülasyon yöntemi ile ilgilidir. aynalar. Önerilen bu uzay-zaman kanal modülasyon şemalarında, gelen bilgi bitleri, uzay-zaman blok kodlaması kullanılarak iletilecek karmaşık veri sembollerinin yanı sıra kullanılacak kablosuz kanal durumlarını belirler. Kod çözme karmaşıklığı, hata performansı ve veri hızı arasında ilginç değiş tokuşlar sağlayan özel üç uzay-zaman kanal modülasyon şeması önerilmiş ve uzay-zaman kanal modülasyon şemasının azaltılmış karmaşıklık maksimum olabilirlik detektörü formüle edilmiştir.

  15 Eylül 2022
 • Elektronik Tekstil Tabanlı Romatoid Artirit Terapi Eldiveni

  Buluş, parmak eklemleri ve bilek bölgesinde Romatoid Artrit hastalığından kaynaklı şekil bozukluklarını tedavi etmek ve Romatoid Artrit hastalığından kaynaklı kronik ağrıyı tedavi etmek amacı ile kullanılan elektronik tekstil tabanlı Romatoid Artrit terapi eldiveni ilgilidir.

  15 Eylül 2022
 • Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Ve Esnek İndis Modülasyonlu Genelleştirilmiş Frekans Bölmeli Çoğullama Yöntemi

  Buluş, uzay ve frekans indis modülasyonlu sistemlerin sağladığı enerji verimliliğini verici ve alıcı yapısını karmaşık hale getirmeksizin genelleştirilmiş frekans bölmeli çoğullama (GFDM) ile kullanılabilmesini sağlayan çok-girişli çok-çıkışlı ve esnek indis modülasyonlu genelleştirilmiş frekans bölmeli çoğullama yöntemi ile ilgilidir.

  15 Eylül 2022
 • Dağıtıcı Film İçeren Yüksek Çözünürlüklü Prizma Tayfölçeri

  Buluş, içerdiği dağıtıcı film sayesinde daha yüksek çözünürlük ve daha geniş dalga boyu bant aralığına sahip prizma tayfölçeri ile ilgilidir.

  15 Eylül 2022
 • Tersinir Ve Korunumlu Kapılardan Yararlanılarak Cmos

  Buluş, tersinir ve korunumlu kapılar kullanılarak eşzamanlı (çevrimiçi) hataların CMOS devrelerde %100 tespitini sağlayan bir yöntem ile ilgilidir. Söz konusu yöntem ile CMOS devrelerinde oluşan hatalar maskelenmeden tespit edilebilmektedir.

  15 Eylül 2022
 • Yenilikçi Laparoskopik Kavrama Cihazı

  Bu buluş; en temel halinde; hastanın vücuduna açılan küçük yarık içerisinden geçirilen en az bir dış mil, dış milin hasta içerisine geçen dış uç kısmında bulunan ve kapanma hareketi ile hastanın organ veya dokusunun kavrayabilen en az bir çene, dış mil içerisinde bulunan, çenenin kapanması veya açılması yönünde kuvvet aktaran en az bir iç mil, iç mil ile çene arasında bulunan ve iç milin doğrusal hareketi ile çenenin bir pim merkezli dönme hareketi ile açılma ve kapanma hareket gerçekleştirmesini sağlayan bir kaldıraç düzeneği, iç milin çene bulunan ucunun karşı ucuna bağlı olan en az bir akıllı malzeme, tutma kolu üzerinde bulunan, kullanıcının üzerine uyguladığı kuvvet ile orantılı olarak akıllı malzemenin üzerinde ısı oluşması için elektrik akımı geçişini sağlayan ve en az bir tetik içeren, laparoskopik cerrahi operasyonlarda hastanın doku veya organlarının kavranmasını veya parça alınmasını sağlayan laparoskopik kavrama cihazı ile ilgilidir.

  05 Eylül 2022
 • İçten Yanmalı Döner Pistonlu Tek Yönlü Rulmanlı Motor

  Buluş; temel ve birincil kullanım alanı insansız hava araçları olmakla birlikte, her tür vasıtada, jeneratörlerde, kompresörlerde ve pompalarda kullanılan içten yanmalı patlamalı motor ile ilgilidir. Buluş içten yanmalı patlamalı motor olup; değişken açısal hız ile motor gövde bloğunun dairesel hacminde dönen, ikişer adet kanada sahip, arka kapağa dış bileziğinden yataklanmış olan 1.tek yönlü rulmanın iç bileziğinden yataklanan, çıkış mili üzerindeki yüke göre bağımsız hareket ederek otonom güç ayarlaması yapan 1. rotor, değişken açısal hız ile motor gövde bloğunun dairesel hacminde dönen, ikişer adet kanada sahip, ön kapağa dış bileziğinden yataklanmış 2.tek yönlü rulmanın iç bileziğinden yataklanan, çıkış mili üzerindeki yüke göre bağımsız hareket ederek otonom güç ayarlaması yapan 2. rotor, 1.rotor ile 2.rotor arasında bulunan, 1.rotor ve 2.rotorun birbiri üzerinde dönmesine ve yataklanmasına olanak sağlayan rulman, 1.rotor ile arka kapak arasında bulunan, 1.rotor ve 2.rotorun farklı zamanlarda farklı miktarlarda dönmesine olanak sağlayan 1. tek yönlü rulman, 2.rotorun dönme hareketlerini çıkış miline aktaran ve 2.rotorun iç bileziğine yataklandığı 3. tek yönlü rulman, 1.rotoru dönme hareketlerini çıkış miline aktaran ve 1.rotorun iç bileziğine yataklandığı 4. tek yönlü rulman içermesi ile karakterize edilmektedir.

  05 Eylül 2022
 • Kanserli Hücre Ayrıştırma, Yakalama Ve İlaç Tarama Testleri İçin Mikroakışkan Sistemi

  Buluş, mikrokanal içinde akış halindeki hücrelerin dielektroforez yoluyla elektrik alan altında elektriksel özelliklerine bağlı olarak üzerlerine etki eden kuvvetin farklı olması nedeniyle yüksek verimlilikte ayrışmasını sağlayan, ayrıştırılan kanserli hücreleri ikinci bölümde yakalama istasyonlarında tekil olarak yakalayarak elektriksel özelliklerini ölçen bir mikroakışkan sistemi ile ilgilidir.

  05 Eylül 2022
 • Modüler Darbe Sönümleyici Yapı

  Buluş; darbe sönümlemenin ihtiyaç olduğu alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen bir modüler darbe sönümleyici yapı ile ilgilidir.

  05 Eylül 2022
 • Eş-zamanlı Bor ve Tuz Giderme Membran Prosesi

  Mevcut buluş, yüksek su geri kazanımı, azaltılmış ozmotik basınç farkı ve rekabetçi net spesifik enerji tüketimi (SECnet) ile tuzlu su beslemesinden bir içilebilir su ürünü üretilmesini sağlarken aynı zamanda bor konsantrasyonunu aynı seviyeye indiren yeni bir çok aşamalı membran proses teknolojisi ile ilgilidir. Hem insan tüketimi hem de mahsul sulama için önerilir.

  05 Eylül 2022
 • Mikroalglerden Gelen Biyoenerji Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Yöntem

  Mevcut buluş, özellikle, metan üretiminin arttırılmasına yönelik mikroalg biyokütlesinin anaerob çürütücülerinin performansına ilişkin olarak çeşitli inokülüm oranlarında anaerob rumen mantarlarıyla yapılan biyoaugmentasyonu kullanan bir yöntem ile ilgilidir. Bu önerilen yöntemde, Orpinomyces sp., Piromyces sp. And Anaeromyces sp., Neocallimastixfrontalis’ten oluşan 4 izole edilmiş anaerob rumen mantarı türünü içeren kompozit seçilmiş ve bu türler karıştırılmıştır. Bunun sonrasında, 4 türü içeren rumen mantarı karışımı, farklı inokülüm oranlarında Haematoccus pluvialis mikroalgi ile beslenen anaerob çürütücülerin içine ilave edilmiştir: %1 (F1), %5 (F2), %10 (F3), %15 (F4) ve %20 (F5) (hacim cinsinden).

  24 Ağustos 2022
 • Rumen Fungusları Kullanılarak Hayvan Dışkısından Elde Edilen Biyometan Verimliliğin Arttırılması

  Buluş, anaerobik çürütücülerde metan verimini artırmak amacıyla geliştirilmiş, boynuzsuz keçilerin işkembe sıvısı ile hazırlanan selülolitik bakteri kokteyli (cebac-g) ilave edilerek metan veriminin artırılmasına yönelik bir yöntemle ilgilidir. hayvan gübresi, tarımsal atık, enerji tesisleri, gıda artıkları, kanalizasyon çamuru, evsel atık su ve endüstriyel atık su gibi lignoselülozik atıkları arıtan anaerobik çürütücülerde maksimum seviyede hidroliz verimliliği. Buluş, boynuzsuz keçilerin işkembe sıvısından hazırlanan selülolitik bakteri kokteyli (cebac-g) ilave edilerek anaerobik çürütücülerde metan veriminin artırılmasına yönelik, boynuzsuz keçilerden işkembe sıvısının elde edilmesi.

  24 Ağustos 2022
 • Dolaşım Sistemindeki Kanser Hücrelerinin Kandan Sürekli Biçimde Ayrıştırılması

  Buluş, kanda nadir bulunan metastaz kanser hücrelerinin, kan hücrelerinden ayrıştırılmasını ve zenginleştirilmesini sağlayan, parçacıkları veya hücreleri daha hızlı odaklanmaya zorlayan ve çok geniş bir debi aralığında kaliteli parçacık odaklanmasının gerçekleştirildiği asimetrik kıvrımlarla yapılandırılmış spiral geometriye sahip bir mikrokanal ile ilgilidir.

  24 Ağustos 2022
 • İleri Ozmoz Membran Bioreaktörler İçin Vakumla Geliştirilmiş Yeni Bir İşletim Yöntemi

  Ozmotik membran biyoreaktörlerin (OMBR'ler) çalıştırılması için bir yöntem, sentetik atık suyun atık su tankından atık su pompası yardımıyla reaktöre beslenmesi ve seyreltilmiş çekme çözeltisinin TuNFO membranından çekme çözeltisi tankına aktarılması adımlarını içerir. Çekme çözeltisi, vakum pompasının kuvvet pompasından daha yüksek hızda çalıştırılmasıyla elde edilen ozmotik kuvvet ve vakum kuvveti vasıtasıyla reaktörden yüksek akışlı suyun membrana geçirilmesiyle seyreltilir.

  24 Ağustos 2022
 • Birleşik Çok Kaynaklı Enerji Hasatlama Ve Haberleşme Yönetim Sistemi

  Buluş, enerji kontrol arabirimi, enerji birleştirici, enerji depolayıcı ve aktarıcı, hafıza, enerji yönetim birimi, haberleşme yönetim birimi arasındaki konfigürasyon ile yüksek verimde enerji elde edilmesini sağlayan birleşik çok kaynaklı enerji hasatlama ve yönetim sistemi ile ilgilidir.

  24 Ağustos 2022
 • Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Esnek İndis Modülasyonlu Genelleştirilmiş Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemi

  BULUŞ ÖZETİ: Buluş, uzay ve frekans indis modülasyonlu sistemlerin sağladığı enerji verimliliğini verici ve alıcı yapısını karmaşık hale getirmeksizin genelleştirilmiş frekans bölmeli çoğullama (GFDM) ile kullanılabilmesini sağlayan çok-girişli çok-çıkışlı ve esnek indis modülasyonlu genelleştirilmiş frekans bölmeli çoğullama yöntemi ile ilgilidir.

  11 Nisan 2022
 • İki Eksenli Portatif Çizim Kiti

  BULUŞ ÖZETİ: Buluş, iki eksene (X ekseni ve Y ekseni) sahip ve sahip olduğu bu iki eksen birbirinden ayrılabilen portatif bir çizim kiti ile ilgilidir.

  11 Nisan 2022
 • Biyofilm Nitrifikasyon-Kontakt Denitrifikasyon Sistem ve Yöntemi

  BULUŞ ÖZETİ: Bu buluş, çevre teknolojisi ve su geri kazanımı teknolojilerinin kullanıldığı, atık sulardan organik karbon, azot ve fosfor giderimini ileri düzeyde sağlayan bir biyofilm nitrifikasyon - kontak denitrifikasyon sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

  11 Nisan 2022
1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.