© 2016 İTÜNOVA TTO
 • Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Esnek İndis Modülasyonlu Genelleştirilmiş Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemi

  BULUŞ ÖZETİ: Buluş, uzay ve frekans indis modülasyonlu sistemlerin sağladığı enerji verimliliğini verici ve alıcı yapısını karmaşık hale getirmeksizin genelleştirilmiş frekans bölmeli çoğullama (GFDM) ile kullanılabilmesini sağlayan çok-girişli çok-çıkışlı ve esnek indis modülasyonlu genelleştirilmiş frekans bölmeli çoğullama yöntemi ile ilgilidir.

  11 Nisan 2022
 • İki Eksenli Portatif Çizim Kiti

  BULUŞ ÖZETİ: Buluş, iki eksene (X ekseni ve Y ekseni) sahip ve sahip olduğu bu iki eksen birbirinden ayrılabilen portatif bir çizim kiti ile ilgilidir.

  11 Nisan 2022
 • Biyofilm Nitrifikasyon-Kontakt Denitrifikasyon Sistem ve Yöntemi

  BULUŞ ÖZETİ: Bu buluş, çevre teknolojisi ve su geri kazanımı teknolojilerinin kullanıldığı, atık sulardan organik karbon, azot ve fosfor giderimini ileri düzeyde sağlayan bir biyofilm nitrifikasyon - kontak denitrifikasyon sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

  11 Nisan 2022
1088 bilim insanı,
600 sanayi işbirliği ve
328 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.