© 2016 İTÜNOVA TTO

Horizon 2020 dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır ve 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir. Program araştırma ve inovasyonu destekleyen ve 9 bileşenden oluşan özel bir fonlama sistemini içerir. Amaç araştırma faaliyetlerini laboratuvar ölçeğinin ötesine taşımak ve akademik çalışmaları endüstri desteğiyle ticareleşebilir teknolojilere ve ürünlere dönüştürmektir. Geleceğin teknolojilerini ve bilimini inşa ederken AB üye ve asosiye ülkelerin uluslararası ortaklıklar kurmaları ve AB politikalarını birliği güçlü ve rekabetçi kılacak şekilde yenilemeleri hedeflenmektedir.

Programa sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, uluslararası organizasyonlar ve bireysel araştırmacılar proje verebilirler.

H2020’ye verilen tekliflerinin geçmesi için proje fikrinin yenilikçi, güncel yöntemler ve çözümlerden daha gelişkin, AB odaklı ve uluslararası konsorsiyumlar kurmaya elverişli olmaları gerekmektedir.

 

Horizon 2020 Teklifi Hazırlama ve Proje Danışmanlık Hizmetleri

İş Programlarının ve çağrı uygunluğunun incelenmesi: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve proje çağrılarının toplandığı iş programları İTÜNOVA TTO tarafından taranır ve etraflıca değerlendirilmek üzere akademisyenlere iletilir. Akademisyenlerin çalışmak istediği çağrılar çözümlenir ve projenin ‘değer zinciri’nin bir taslağı hazırlanır. Avrupa Komisyonu’nun beklentileri ve çağrının mantığı göz önüne alınarak proje ortaklarının profilleri belirlenir.

Teklif Desteği: İTÜNOVA TTO proje fikrinin şekillendirilmesinden teklif yazımına kadar tüm süreci destekler. Bu kapsamda iş paketleri oluşturulur, teklifin ‘etki’ (impact) kısmı düzenlenir ve mali kısımları tamamlanır (İTÜ ve proje ortaklarının bütçelerinin toparlanması ve birleştirilmesi). Ayrıca İTÜNOVA TTO çeşitli kanallar yoluyla ortak arayışına destek olur ve ortak adaylarının idari bilgilerini temin eder.

Teklif Değerlendirilmesi: İTÜNOVA TTO proje tekliflerini iş programına uygunluk, biçim ve bütünlük, yönetim şekli, fikri mülkiyet konuları ve mali yapı açısından inceler. Bu değerlendirmeyi takiben başvuru öncesi son bir ‘proje onayı’ verilir.

Çalıştay ve Bilgi Günü Organizasyonları: İTÜNOVA TTO Horizon2020 uzmanlarının işbirliğiyle interaktif ve proje yazmaya karar vermiş çekirdek akademisyen gruplarını hedefleyen, verimlilik esaslı çalıştaylar düzenler. Akademisyenler ilgili bilgi günleri ve proje pazarları konusunda bilgilendirilir.

Fon temini ve teklif konsültasyonu: İTÜNOVA TTO akademisyenlere Horizon2020 projelerine nasıl katılacaklarına dair danışmanlık verir. Tamamen kurum içi kalan ve fikir gizliliğini gözeten Horizon2020 kılavuzları, konsept geliştirici şablon belgeler, akademisyenleri katılımcı portalına hazırlayan idari cetveller, gizlilik anlaşmaları ve finans tabloları İTÜNOVA TTO tarafından temin edilir.

 

  • Uluslararası konsorsiyumlarda öncü kurumların yanında yer alınarak tecrübe kazanılması
  • Ticarileşebilir teknolojilerin geliştirilmesi
  • Yenilikçi ve geleceğin teknolojilerine erişim
  • Yeni pazarlara açılma
  • Teknoloji ve bilgi transferi
  • Tariyer gelişiminin desteklenmesi
  • KOBİ’ler için ürünlerini geliştirme ve pazara yaklaştırma fırsatı

Önemli Linkler

İletişim için:

Hale Hoşafçı

Uzman, Ulusal ve Uluslararası Fonlar

T: +90 (212) 285 03 20-21
685 bilim insanı,
966 sanayi işbirliği ve
307 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.