© 2016 İTÜNOVA TTO

İTÜNOVA TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi; sanayicilere, akademisyenlere ve öğrencilere patent, faydalı model, marka ve tasarım konularında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Buluşlarının değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik destek vermektedir.

 

Sizin İçin Neler Yapıyoruz?


  • İTÜ içinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSHM) yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenliyoruz.
  • İTÜ’de üretilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında hizmet veriyoruz.
  • İTÜ’de FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlıyoruz.
  • İTÜ'nün sanayi ile geliştirdiği ortak projelerin sözleşmeleri, genel iş birliği protokolleri kapsamında fikri mülkiyet konuları ile ilgili hukuk departmanıyla birlikte hizmet veriyoruz.
  • Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi amacıyla teklif oluşturmak, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak ve teklif sunma gibi hizmetler veriyoruz

6779 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince; yüksek öğretim kurumlarında geliştirilen buluşlar üzerinde yüksek öğretim kurumlarının hak sahipliği durumu söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle İTÜ’de geliştirilen bir buluş olduğunda, üniversitede bu konu ile yetkili kurum olan İTÜNOVA TTO’ya buluş bildirimi yapıyor olmak gerekir. Yapılacak buluş bildiriminin ardından buluş, patentlenebilirlik kriterleri ve ticarileşme açısından değerlendirilerek İTÜ hak sahipliğinde bir patent başvurusu yapılıp yapılmayacağına karar verilir. İTÜ hak sahipliğinde bir başvuru yapılmasına karar verilirse; patent başvurusu ile ilgili hazırlıklar ve başvuru sürecinin yönetimi İTÜNOVA TTO tarafından yapılmaktadır. Başvuru sürecindeki dokümanların hazırlanması, resmi ofislerden patent başvurusu ile ilgili gelen kararlara cevap verilmesi İTÜNOVA TTO uzmanları ve buluşçular arasında koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Buluş ile ilgili başvurunun İTÜ hak sahipliğinde olmamasına ve buluşun serbest bırakılmasına karar verilmesi durumunda, buluş üzerindeki tüm inisiyatif buluşçularda olmaktadır.

Bir buluşla ilgili patent başvurusu yapılması düşünülüyor ise başvuru gerçekleştirilmeden önce herhangi bir yayın yapılmaması gerekmektedir. Yapılan yayın, buluş sahibinin kendisi tarafından yapılıyor olsa bile sonrasında yapılacak bir patent başvurusu için sıkıntı oluşturabilmektedir. Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle başvuru öncesi bir yayın yapılmış olması durumunda patent başvurusunun Türkiye’de 12 aylık hoş görü süresinin geçirilmeden yapılması gerekmektedir. Aksi halde patent hakkı yanmaktadır. Hoşgörü süresi her ülkede olamamakla birlikte, hoş görü süresinin geçerli olduğu  ülkelerde de süre olarak farklılaşmaktadır.

* Hoşgörü süresi her ülke için geçerli bir imtiyaz değildir. 

Patent başvurusunun İTÜ hak sahipliğinde yapılmasına karar verilen buluşlarınilgili işlem ücretleri İTÜNOVA TTO tarafından karşılanacaktır.

İTÜNOVA TTO uzmanları tarafından takip edilmektedir.

  • Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Patent başvurusu yapılmışsa yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına dair bildirim yapılır.
  • Yükseköğretim kurumu, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması durumunda, patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır.
  • Yükseköğretim Kurumu bünyesinde yayınlanan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tasarımlar üzerinde tasarruf yetkisi üniversiteye ait olacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşların, destek sağlayan kamu kurumuna yönetmeliğe uygun olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde proje desteğinden faydalanan kişi, buluş konusu üzerinde hak sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini kamu kurumuna yazılı olarak bildirir.

1262 bilim insanı,
1185 sanayi işbirliği ve
414 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.