© 2016 İTÜNOVA TTO

İTÜNOVA olarak, her biri alanında uzmanlaşmış ekiplerimizle, akademik bilginin en doğru şekilde sanayiye aktarılmasını sağlıyoruz. Amacımız; projelerin ticarileşme sürecinde siz akademisyenlerin işini hafifletmek, sizleri ticari hayatın yüklerinden ve bürokrasisinden arındırmak ve projelerinize iş modeli geliştirme desteği vermektir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Akademisyenlerimizin yetkinliği ve bilgi birikimlerinin ve İTÜ laboratuvarlarının sanayide kullanılmasını sağlayarak teknoloji transferini gerçekleştiriyoruz. Akademisyenlerimize gelen proje tekliflerinin satış sürecinde ve mevcut Ar-Ge çalışmalarının hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesini sağlıyoruz. Proje sözleşmenizin imzalanmasının ardından proje yönetimi, finansal takip, satın alma süreçleri konularında da projeniz boyunca sizinle birlikte ilerliyoruz.

Ulusal ve Uluslararası Fonlar

Mevcut tüm fon kaynaklarını araştırarak, sizi projenize uygun çağrılar ile buluşturuyoruz. Proje hazırlık, başvuru ve yürütme süreçleriniz boyunca kapsamlı hizmetlerimiz ile başarılı projeler gerçekleştirmenizi destekliyoruz.  

Patent ve Ticarileştirme

Buluşlarınızı patent ile koruma altına alarak, gelecek vadeden teknolojileri endüstriye pazarlıyor ve ilgilenen taraflarla yapılan lisans ya da devir anlaşmaları ile fikirlerinizi ticarileştiriyoruz.


Birlikte Başarıyoruz!

ULUSAL FONLAR                   ULUSLARARASI FONLAR

Enis Barış Karakoç

Manager, Projects Directorate - Area of ​​Expertise: National Funds

+90 (212) 285 03 20-21

Hale Hoşafçı

Manager, Projects Directorate - Area of ​​Expertise: International Funds

+90 (212) 285 03 20-21
1262 scientists,
1185 industry cooperation and
414 patent applications
We are at the center of innovation.

Follow us to be aware of the development of technology with ITUNOVA TTO.