© 2016 İTÜNOVA TTO
 • Elektronik Sistemleri Çok Katmanlı Kompozit Yapı İle Kaplama Yöntemi

  Buluş, uydular, yüksek irtifa hava araç ve platformları, tekrar kullanılabilir alçak yörünge araçları ve mekikler, yüzer araçlar, denizaltı, nükleer 5 güç araçları, yüksek enerjili parçacık detektörleri ve nükleer atık robot teknolojisi gibi zorlu koşullarda çalışabilecek elektronik sistemlerin kaplanarak, zorlu koşullarda çalışmasına olanak sağlayan bir yöntem ile ilgilidir.

  28 November 2022
 • Radyasyon Zırhlamada Kullanılmak Üzere Bır Malzeme Ve Söz Konusu Malzemenın Üretım Yöntemı

  Buluş, radyasyon zırhlamada kullanılmak üzere BTDA (Benzofenon-3,3 ', 4,4'-tetrakarboksilik dianhidrit) monomerinden üretilen oli(imid siloksan) blok kopolimeri ile ilgilidir.

  21 November 2022
 • Birleşik Step Motor

  Buluş, step motor formuna getirilmiş manyetik motor ile klasik hibrit step motorun birleşmesinden oluşan bir birleşik step motor ile ilgilidir. Buluş konusu birleşik step motor sayesinde aynı boyuttaki geleneksel step motorlara göre daha büyük bir dönme torku sağlandığı için yüksek tork gerektiren sistemler/makineler için alandan kazanç sağlanmaktadır. Ayrıca, daha az elektrik enerjisi harcadığı için enerjinin verimli bir şekilde kullanılması sağlanarak ekonomik bir getiri sağlanmaktadır.

  15 November 2022
 • Mobil Ağ Frekans Bantlarının Enerji Verimliliğinde Çevreci Kullanım Yöntemi

  Buluş, mobil ağların kapsama alanlarının dinamik olarak ayarlanıp düşük frekans bandı veya yüksek frekans bandındaki kullanıcıların yüksek frekans bandı veya düşük frekans bandına atanarak hem hücrenin trafik yoğunluğu değişkenliğine karşılık sistemin servis verebileceği toplam kullanıcı sayısının en iyi şekilde kullanıldığı hem de enerji verimli sistemlerin elde edildiği yöntem ile ilgilidir.

  09 November 2022
 • Kendi Üzerinde Bulunan Eyleyicisiyle Kollarını Açıp Kapatabilen Katlanabilir İnsansız Hava Aracı

  Buluş, kendi üzerinde bulunan eyleyicisiyle kollarını otomatik olarak açıp kapatabilen katlanabilir bir insansız hava aracı ile ilgilidir. Buluş konusu insansız hava aracında, krank biyel mekanizması, dişli çark , pinyon dişli ve servo motorparçalarının konfigürasyonu aracılığıyla insansız hava aracı üzerinde bulunan kollar otomatik olarak açılıp ve kapanabilmektedir.

  08 November 2022
 • Application Of Key Exchange Based Physical Layer Security Methods

  The invention is related to a method that makes modifications during the key phase of physical layer security methods and which enables said methods to be applicable in wireless communication.

  07 November 2022
 • Tank Yıkama Yöntemi Ve Bu Yönteme Uygun Olarak Çalışan Entegre Bir Sistem

  Buluş, kimyasal tanker gemilerinde bulunan tankların yıkanması için geliştirilmiş bir yöntem ve bu yöntemde kullanılan yıkama ekipmanlarının otomasyon ile entegre bir şekilde kullanıldığı bir tank yıkama sistemi ile ilgilidir. Buluş konusu sistem sayesinde tank yıkama işleminde kullanılan ekipmanlar otomasyon yardımıyla entegre bir şekilde kullanılmaktadır.

  07 November 2022
 • Superposition Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Sc-Ofdm) System

  A superposition coded orthogonal frequency division multiplexing system which sets forth a comprehensive solution and deals with factors such as peak-to average power ratio (PAPR), error performance enhancement, data rate increase, synchronization or channel estimation and multi input and output (MIMO), using a joint system.

  01 November 2022
 • Çarpmalı Dijital Analog Çeviriciler İçin Bir Bipolar

  Buluş, SiGe teknolojisine özgü geliştirilmiş, yüksek hızlı pipeline analog dijital çeviriciler (ADÇ) için BiCMOS difransiyel çarpmalı dijital-analog çevirici (MDAC) rezidü kuvvetlendirici ile ilgilidir. Söz konusu rezidü kuvvetlendiricide giriş transistörü olarak YG-BJT kullanılmaktadır.

  01 November 2022
 • Internal Combustion Engine Wıth A Rotating Piston And Uni-Directional Rolling Bear

  An internal combustion engine, includes a 1st rotor having two blades, rotating in the circular volume of the motor body block with variable angular speed; a 2nd rotor having two blades, rotating in the circular volume of the motor body block with variable angular speed, a rolling bearing provided between the 1st rotor and the 2nd rotor enables rotation

  23 October 2022
 • Microfluidic System For Cancer Cell Separation, Capturing And Drug Screening Assays

  A microfluidic system which enables singular confinement of cells at the capturing stations and impedance measurements of single cells at these stations. The microfluidic system includes an inlet, a dielectrophoretic separation site, a waste outlet I, a connection pad, a hydrodynamic flow resistance. Collective measurements can also be obtained by measuring up to twenty singular cells at capturing stations simultaneously.

  23 October 2022
 • Modular Shock Absorber Structure

  A modular shock absorber developed for use in places where shock absorption is required. The modular shock absorber includes; horizontal carriers, a main carrier I and a main carrier II, a central carrier I, a central carrier II, an upper plate I, a lower plate I, a lower plate II, an upper plate II, an upper plate III, a lower plate III, a lower plate IV and an upper plate IV.

  20 October 2022
 • Güneş Enerjili Vakum Tüp İçeren Kar/Buz Eritme Sistemi

  Buluş; kar/buz eritme sistemi olup; iç içe geçmiş iç tüp ve dış tüpün atasında bulunan film kaplama, vakum boşluk, baryum ayaklar, buhar tutucu ve kızıl ötesi yansıtıcı yüzey içeren, güneş enerjisi ile sıcak suyun elde edildiği, güneş enerjili vakum tüp içermesi ile karakterize edilmektedir.

  20 October 2022
 • Alcıan Blue Boyasına Alternatif Katyonik Ftalosiyanin Bileşikleri Ve Bu Bileşiklerin Biyolojik Ve Tıbbi Kullanımı

  Yeni sentezlenen ve karakterizasyonu yapılan katyonik ftalosiyanin türevleri sülfatlı veya sülfatsız glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar ve mukus gibi biyolojik makromolekülleri veya bunları içeren unsurları spesifik olarak boyar ve bu yeni bileşikler sitolojik, histolojik, histopatolojik, mikrobiyolojik mikroskopik ve moleküler biyolojik değerlendirmelerde kullanılabilir.

  13 October 2022
 • Soğukta Aktif Ve Eş Zamanlı Çoklu Enzim Üretim Yöntemi

  Buluş, yamadazyma spp. mayasının mandalina kabuğu, vişne çekirdeği, kayısı çekirdeği veya kabak çekirdeği içeren substrat kompozisyonunda, proteaz, amilaz ve pektinaz enzimlerin eş zamanlı üretilmesini sağlayan bir yöntem ile ilgilidir.

  13 October 2022
 • Bir Supap Kontrol Mekanizması

  Bu buluş; motorun emme ve egzoz zamanlamasını kontrol eden; yanma odasının hava yakıt karışımının girişini açıp kapatan bir supap, krank milinden aldığı hareket ile supabı açılma yönünde iten bir külbütör , supabı kapalı konumuna itecek şekilde sıkıştırılmış bir supap yayı ve supabın hareketini devreye alan veya devre dışı bırakan bir kilit mekanizması içeren bir supap kontrol mekanizması ile ilgilidir.

  12 October 2022
 • Method For Producing A Conductive Polymer-Coated Textile Material And An Assembly Operating in Accordance With The Method

  The present invention relates to a production method of a textile (fabric) which is electrically conductive, fire-retardant, thermally stable and also has thermal absorption properties as well as the electromagnetic wave shielding properties wherein the monomer of conductive polymer is polymerized on the textile after the inorganic particles which are restrained into the latex as core-shell are impregnated into the textile and thus fixed, and to a device which operates in one step in accordance with this method and automated process .

  11 October 2022
 • Biofilm Nitrification - Contact Denitrification System And Method

  The present invention relates to a biofilm nitrification - contact denitrification system, which provides advanced level of organic carbon, nitrogen and phosphorous removal from waste waters, and basically comprises at least one wastewater inlet through which the raw waste water is delivered to the system, at least one selector unit wherein the settleable organic substances in wastewater are mixed with the biomass, at least one intermediate settling tank wherein particulate organic substances are settled via biofloculation, at least one aerobic biofilm tank wherein nitrification process is carried out, at least one deoxygenation tank which enables to reduce high dissolved oxygen concentration originating from the aerobic biofilm tank , at least one contact denitrification tank wherein denitrification process is carried out, at least one aerobic tank which enables the nitrogen gas that is released as a result of denitrification process to be removed from the system and the residual ammonia nitrogen and/or dissolved organic substance in waste water to be oxidized, at least one final sedimentation tank which enables the treated water to be separated from the biomass, at least one treated water discharge which is located at the outlet of the final settling tank, at least one aeration/mixing unit which enables optimization of oxygen concentration in the aerobic tank and the aerobic biofilm tank, and homogenous distribution of oxygen, at least one waste sludge discharge through which waste sludge produced in the system is removed, at least one return sludge line which enables a part of the sludge settled in the system to return to the selector unit and another part of it recycled back to the deoxygenation tank .

  26 September 2022
 • Türkçeden Türk İşaret Diline Çeviri ve Animasyon ile Gösterim Sistemi ve Yöntemi

  Bu buluş, Türkçeden Türk İşaret Diline (TİD) çeviri işleminin gerçekleştirilmesini sağlayan ve en temel halinde; Türkçe materyallerdeki kelimelerin çeşitli doğal dil işleme modülleri vasıtasıyla işlenmesi, TİD'e doğrudan çevrilemeyen uzun cümlelerin sadeleştirilmesi/alt cümlelere bölünmesi, sadeleştirilmiş alt cümlelerin bir transfer modeli kullanılarak makine tarafından okunabilir formatta yazılı Türk İşaret Dili bilgi temsiline çevrilmesi, yazılı formata dönüştürülmüş olan Türk İşaret Dilinin, animasyon ortamına aktarılarak görsel sunumun yapılması adımlarını gerçekleştiren bir bilgisayarlı çeviri sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

  26 September 2022
 • Device And Method For Continuous Coating Of Carbon Fibres With An Electrochemical Method

  The invention is related to a continuous system for coating carbon fibre materials and a device developed to carry out the method. The coating of carbon fibre with both an electrochemical method following the polymerization (polyethylenedioxythiophene, polypyrrole, polythiophene, polyaniline and derivates thereof) of the monomer of conductive polymer and coating with an insulating sizing material (thickening material) is carried out in a single step.

  26 September 2022
 • Manufacturing Of A Nanofiber Forward Osmosis Membrane With Tubular Shape

  The invention relates to obtaining a nanofiber membrane by coating a hollow braided rope with a nanofiber layer, to the usage of said tubular nanofiber membrane as a support layer membrane, and to the fabrication of forward osmosis membrane by coating the surface thereof with thin composite film. Particularly, a tubular nanofiber forward osmosis membrane used in water & waste water treatment and desalination processes with high water flux, low reverse salt flux, as well as a low tendency of fouling, and the manufacturing method thereof are disclosed herein.

  26 September 2022
 • Forward Osmosis Membrane Obtained By Using Sulfonated Polysulfone (Spsf) Polymer And Production Method Thereof

  The present invention relates to producing a forward osmosis membrane by forming a nanofiber support membrane layer on a polyester nonwoven material using sulfonated polysulfone (sPSf) polymer, and by coating this sulfonated polysulfone nanofiber support membrane layer with a thin film composite of polyamide. The objective of the present invention is to realize a forward osmosis membrane production method by using sulfonated polysulfone (sPSf) polymer, which enables performance improvements in parameters such as water permeability and reverse salt passage in production of thin film composite forward osmosis membranes.

  26 September 2022
 • Space-Time Channel Modulation Method

  The invention is particularly related with space-time channel modulation method, which extends the classical space-time block codes into a new third dimension with the use of mapping of additional information bits to the indices of the available channel’s states obtained by the employment of RF mirrors. In that proposed space-time channel modulation schemes, the incoming information bits determine the wireless channel states to be used as well as the complex data symbols to be transmitted using space-time block coding. Specific three space-time channel modulation schemes, which achieve interesting trade-offs among decoding complexity, error performance and data rate, are proposed and the reduced complexity maximum likelihood detector (3) of the space-time channel modulation scheme is formulated.

  15 September 2022
 • Electronic Textile Based Rheumatoid Arthritis Therapy Glove

  The invention relates to an electronic textile based rheumatoid arthritis therapy glove used for treating deformities caused by rheumatoid arthritis and treating chronic pain caused by rheumatoid arthritis in finger joints and wrist area.

  15 September 2022
 • Generalized Frequency Division Multiplexing Method With Multiple-Input Multiple-Output And Flexible Index Modulation

  A generalized frequency division multiplexing method with multiple-input multiple-output and flexible index modulation, which enables to have the energy efficiency provided by space and frequency index modulation systems with generalized frequency division multiplexing (GFDM) without complicating the transmitter and receiver structure and provide for the efficient use of frequency resources, increase in spectral efficiency, minimum complexity and increase in energy efficiency.

  15 September 2022
 • High Resolution Prism Spectrometer Comprising A Diffuser Film

  A prism spectrometer having higher resolution and wider spectral width through the use of a speckle generating diffuser.

  15 September 2022
 • Perfect Detection Of Concurrent Faults in CMOS

  A method of perfect detection of concurrent faults in CMOS circuits, using reversible gates and preservative gates is provided. The concurrent faults occurring in the CMOS circuits are detected without being masked by the method. The method includes the following steps: Carrying out functions using the reversible gates and the preservative gates, transforming the reversible gates and the preservative gates into CMOS circuit equivalents.

  15 September 2022
 • Innovative Laparoscopic Grasper

  The present invention relates to a laparoscopic grasper; which enables to grasp the tissues or organs of the patient or take samples in laparoscopic surgical operations; and which basically comprises at least one outer shaft which is passed through the small incision broached on the patient's body, at least one jaw , which is located at the outer end part of the outer shaft inserted into the patient's body, and which, upon closing movement thereof, can grasp an organ or tissue of the patient, at least one inner shaft which is located inside the outer shaft and which transfers force for closing or opening of the jaw , a lever mechanism, which is located between the inner shaft and the jaw , and which enables the jaw to perform an opening and closing movement with a pin centered rotational movement by means of the linear movement of the inner shaft , at least one smart material , which is connected to the end of the inner shaft opposite to the end where the jaw is located, at least one trigger which is located on the handle and which allows passing of electric current for formation of heat on the smart material proportionate to the force applied by the user thereon.

  05 September 2022
 • Internal Combustion Engine With A Rotating Piston And Uni-Directional Rolling Bear

  An internal combustion engine, includes a 1st rotor having two blades, rotating in the circular volume of the motor body block with variable angular speed; a 2nd rotor having two blades, rotating in the circular volume of the motor body block with variable angular speed, a rolling bearing provided between the 1st rotor and the 2nd rotor enables rotation of the 1st rotor and the 2nd rotor on each other; a 1st unidirectional rolling bearing between the 1st rotor and the back cover enables rotation of the 1st rotor and the 2nd rotor at different times and at different extents; a 3rd unidirectional rolling bearing transferring the 2nd rotor's rotation movements to the output shaft is provided on the internal collar of the 2nd rotor; a 4th unidirectional rolling bearing transferring the 1st rotor's rotation movements to the output shaft is provided on the internal collar of the 1st rotor.

  05 September 2022
 • Microfluidic System For Cancer Cell Separation, Capturing And Drug Screening Assays

  A microfluidic system which enables singular confinement of cells at the capturing stations and impedance measurements of single cells at these stations. The microfluidic system includes an inlet, a dielectrophoretic separation site, a waste outlet I, a connection pad, a hydrodynamic flow resistance. Collective measurements can also be obtained by measuring up to twenty singular cells at capturing stations simultaneously.

  05 September 2022
 • Modular Shock Absorber Structure

  A modular shock absorber developed for use in places where shock absorption is required. The modular shock absorber includes; horizontal carriers, a main carrier I and a main carrier II, a central carrier I, a central carrier II, an upper plate I, a lower plate I, a lower plate II, an upper plate II, an upper plate III, a lower plate III, a lower plate IV and an upper plate IV.

  05 September 2022
 • Concurrent Desalination And Boron Removal (Cdbr) Process

  A concurrent desalination and boron removal (CDBR) process and a system thereof are provided. The system includes: a plurality of single-stage reverse osmosis (SSRO) stages connected in series, and a countercurrent membrane cascade with recycle (CMCR). The process includes the following steps: introducing a retentate from one SSRO stage or a series of SSRO stages optimally as a feed to a CMCR; countercurrent a retentate flow and a permeate flow in the CMCR; permeate recycling to a retentate side in the CMCR; retentate self-recycling in at least one of membrane stages in the CMCR; introducing a permeate from the SSRO stage(s) as a feed to an LPMS; and blending permeate streams from the CMCR and LPMS to achieve concentrations in a water product.

  05 September 2022
 • A Method For Improvement Bioenergy Potential From Microalgae

  The invention is particularly related with a method, which use bioaugmentation with anaerobic rumen fungi at varied ratios of inoculums on the performance of anaerobic digesters of microalgae biomass for increasing methane production. In that proposed method the composite obtain that 4 isolated species of anaerobic rumen fungi of Orpinomyces sp., Piromyces sp. And Anaeromyces sp., Neocallimastix frontalis were selected and these species were mixed. After that, mixture of rumen fungi containing 4 species was added into the anaerobic digesters fed with microalgae Haematoccus pluvialis at different inoculums ratios: %1 (F1), 5% (F2), 10% (F3), 15% (F4) and 20% (F5) (v/v).

  24 August 2022
 • A Method For Improvement Biogas Potential Of Anaerobic Digesters With Using Composite Including Rumen Fungi

  A method for the production of biogas which uses a mixture of specific rumen fungi is disclosed. The method shall improve biomethane production and biogas potential of anaerobic digestion.Four isolated species of anaerobic rumen fungi of Orpinomyces sp., Piromyces sp. and Anaeromyces sp., Neocallimastix frontalis were selected and these species were mixed. After that, mixture of rumen fungi containing 4 species was added in the anaerobic digesters fed with animal manure at different inoculums ratios: 5% (R1), 15% (R2), 20% (R3) (v/v).

  24 August 2022
 • A Microchannel Having A Spiral Geometry Structured With Asymmetrical Curls For Continous Separation

  A microchannel having a spiral geometry structured with asymmetrical curls that enables separation of metastasis cancer cells rarely found in blood from the blood cells and enrichment thereof, which forces the particles or the cells to focus quicker and where high-quality particle focusing in a wider flow rate range can be performed.

  24 August 2022
 • A New Vacuum Enhanced Operation Method For Forward Osmosis Membrane Bioreaktors

  A method of operating osmotic membrane bioreactors (OMBRs) includes the steps of feeding the synthetic wastewater from wastewater tank to the reactor with the help of wastewater pump, and transferring of diluted draw solution through TuNFO membrane to the draw solution tank. The draw solution is diluted through passing of high flux water from the reactor into the membrane by means of osmotic force and vacuum force obtained by operating the vacuum pump at higher velocity than the force pump.

  24 August 2022
 • Combined Multi-Source Energy Harvesting And Communication Management System

  A combined multi-source energy harvesting and communication management system which enables to obtain high efficiency energy by means of the configuration among the energy control interface, the energy combiner, the energy storage and transfer unit, the memory, the energy management unit and the communication management unit.

  24 August 2022
 • Generalized frequency division multiplexing method with multiple-input multiple-output and flexible index modulation

  INVENTION SUMMARY: A generalized frequency division multiplexing method with multiple-input multiple-output and flexible index modulation, which enables to have the energy efficiency provided by space and frequency index modulation systems with generalized frequency division multiplexing (GFDM) without complicating the transmitter and receiver structure and provide for the efficient use of frequency resources, increase in spectral efficiency, minimum complexity and increase in energy efficiency.

  11 April 2022
 • Portable Biaxial Drawing Kit

  INVENTION SUMMARY: The invention relates to a portable drawing kit having two separable axes (X-axis and Y-axis).

  11 April 2022
 • Biofilm Nitrification - Contact Denitrification System And Method

  INVENTION SUMMARY: The present invention relates to a biofilm nitrification - contact denitrification system and method in which environmental technology and water recovery technologies are used and which provide advanced removal of organic carbon, nitrogen and phosphorous from waste waters.

  11 April 2022
1262 scientists,
1185 industry cooperation and
414 patent applications
We are at the center of innovation.

Follow us to be aware of the development of technology with ITUNOVA TTO.