© 2016 İTÜNOVA TTO

Denizdeki dalga ve gelgitlerden elektrik üretecek yeni nesil jeneratörler…

Petrol, doğalgaz, kömür bir yandan enerji talebini artırırken, diğer yandan atıkların çoğalmasına yol açıyor.

Gelişmeyi sürdürülebilir kılmak ve daha iyi bir hayat için, dünyayı fosile dayalı enerji kaynaklarına, Türkiye’yi de enerjide yurt dışına bağımlı olmaktan kurtarmak gerekiyor. Tükenmeyen çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları, günümüzde modern teknolojinin stratejik rekabet alanını oluşturuyor. İTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Levent Kırkayak liderliğinde, İTÜNOVA TTO’nun ortağı olduğu ilk AB destekli uluslararası Ar-Ge projesiyle, denizdeki gelgit ve dalga enerjisinden elektrik üretmek üzere, mıknatıs özelliği taşıyan yeni malzemeler kullanılarak, jeneratörler geliştiriliyor…

555 bilim insanı,
643 sanayi işbirliği ve
235 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.