© 2016 İTÜNOVA TTO

Atıklardan kurtulurken, sıvı yakıt, gaz ve gübre kazanmak…

Dünya nüfusundaki artış, öncelikli hedeflerden biri haline geldi. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve kullanım amaçlarının çeşitlenmesi, yüksek hızda veri akışı sağlayan yeni nesil modemler için de, tüketiciler açısından enerji verimliliği gereksinimi doğuruyor.

Yeryüzünü giderek daha yaşanamaz hale getiren atıklardan, en düşük maliyetle en etkin biçimde kurtulabilmek için, tüm dünyada alternatif teknolojiler geliştiriyor. İTÜ Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Üner Çolak tarafından İTÜNOVA TTO bünyesinde, bir özel sektör Ar-Ge kuruluşu işbirliği ile gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli proje, “tehlikeli” sınıfındandakiler de dahil olmak üzere, atıkları sıvı yakıt, gaz ve gübre elde edecek biçimde dönüştürecek santraller kurulmasını hedefliyor.

572 bilim insanı,
720 sanayi işbirliği ve
245 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.