© 2016 İTÜNOVA TTO

Arıtma Teknolojilerinde Yeni Yöntemler İTÜNOVA TTO İşbirliğiyle Hayata Geçti

Modern uygarlık teknoloji üzerine kuruldu. Günümüz insanının yaşam ve tüketim tarzı, teknolojinin manipülasyonları olmaksızın sürdürülebilir olmazdı ve halihazırda kırmızı alarm veren doğal yaşam alanları ve ekosistemleri bugünkünden çok daha vahim bir durumda olabilirdi.

Modern uygarlık teknoloji üzerine kuruldu. Günümüz insanının yaşam ve tüketim tarzı, teknolojinin manipülasyonları olmaksızın sürdürülebilir olmazdı ve halihazırda kırmızı alarm veren doğal yaşam alanları ve ekosistemleri bugünkünden çok daha vahim bir durumda olabilirdi.

İnsan, adaptasyonu sırasında yaşam alanına yaptığı etkiler açısından en ironik varlık değil midir? Varlığı tehdit altında olan canlı türleri ve doğal kaynakları bugünkü durumlarına getiren başlıca etken insan medeniyetinin ilerleyişiyken, günümüz bilim insanları aynı medeniyetin doğurduğu pozitif bilim dalları ile insan türünün ve Dünya’nın birlikte sürdürülebilirliğini mümkün kılmak için çalışıyor.

Araştırmalarını İTÜNOVA TTO ile ticarileştiren bilim insanlarıyla gerçekleştirmeye başladığımız Akademisyen Röportajları Serisi’nin ilk konuğu da, insanın doğaya yaptığı yıkıcı etkiler üzerine derin bir kavrayışa ve su kaynaklarının verimli kullanımına somut çözümlere sahip İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünün kıymetli akademisyenlerinden Doç. Dr. Güçlü İnsel oldu.

İTÜ Maslak yerleşkesindeki laboratuvarında ziyaret ettiğimiz Doç. Dr. İnsel, büyük arıtma tesisleri için geliştirdiği yeni nesil arıtma teknolojisi ile geleneksel metotlardan daha verimli, daha kompakt ve çevresel faktörlerden görece bağımsız bir çözümü ülkemize kazandırdı.

Doç. Dr. İnsel’in geliştirdiği teknoloji, İstanbul Su ve Kanali̇zasyon İdaresi (İSKİ) tarafından pilot bir arıtma tesisine uygulandı. İSKİ mühendisleri ve akademisyenimiz, uygulanmış teknolojinin üzerinde birlikte çalışıyorlar.

Röportajı izlemek için tıklayın.

555 bilim insanı,
643 sanayi işbirliği ve
235 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.