© 2016 İTÜNOVA TTO

Hidrojen ve Oksijen atomlarının kusursuz birlikteliğinden ilham aldık Üniversite ve sanayinin haber kaynağı H2O'yu yarattık.

İTÜNOVA TTO, Su Kaynaklarının Temizlenmesinde Kamuya Hizmet Sunacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün sahibi, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi İTÜNOVA Teknoloji A.Ş'nin yüklenicisi olduğu "Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi" Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve üst düzey bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtım toplantısında, su kaynaklarına etkisi bulunan endokrin bozucu kimyasalların tespit edilerek sucul ekosistemlerdeki mevcudiyetinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik ileri teknolojilerin belirlenmesi konusunda yürütülecek çalışmalar anlatıldı.

Sudaki Kimyasallar İleri Teknolojilerle Arıtılacak

Plansız kentleşme, yoğun tarımsal ve endüstriyel faaliyetler ile turizm faaliyetlerinin etkileri sonucunda su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısı her geçen gün artıyor. Mevcut sucul çevre ve insan sağlığına yönelik iyileştirme ve koruma tedbirleri yetersiz kalıyor. Su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısına karşı mücadelede bütüncül yaklaşımların ortaya konacağı sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü için İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. tarafından yürütülen "Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi" ile yoğun tarımsal, endüstriyel ve turizm faaliyetlerinin su kaynakları üzerindeki kirlilik baskısını azaltılması, su kaynaklarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi ve sudaki ekosistemin korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda İTÜNOVA Teknoloji A.Ş., su kaynaklarının endokrin bozucu kimyasallardan temizlenmesinde ve arıtma teknolojilerinin araştırılması konusunda kapsamlı bir model çalışma yürütecektir.

Özkaldı: “Su Kaynaklarını Etkin Yönetmeliyiz”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ile birlikte önemli bir projeye başlanıldığını belirterek, kamu özel sektör ve üniversite işbirliğinin önemine işaret etti. Özkaldı şunları söyledi: “Bugün İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ile birlikte bir projeyi başlatıyoruz. Su kaynaklarımızı en etkin bir şekilde yürütmek zorundayız. Ülkemiz su stresi yaşayan bir ülke ve bunu çok iyi yönetmek zorundayız. Bakanlığımız bu esas doğrultusunda miktar ve kalite bazında su yönetimini ele almaktadır.”

Tanıtım toplantısını yaptıkları projeyle, insan sağlığına ve ekosisteme etkileri birçok çalışmayla ortaya konulmuş ve tehlikeli maddeler içerisinde ayrı bir grup olan endokrin bozucu kimyasalların ele alınacağını ifade eden Müsteşar Akif Özkaldı, çalışmanın insan sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Sayın Özkaldı, "Biz de bu proje ile bu kimyasalların kaynaklarını belirleyecek ve su kaynaklarımızdaki seviyelerini inceleyeceğiz. Ayrıca, bu maddeler için su kaynaklarında aşılmaması gereken limit değerleri belirleyerek mevzuata aktaracağız. Bu bakımdan projenin, halk sağlığının korunmasına doğrudan katkı sağlayacak, bir nevi koruyucu hekimlik niteliği taşıyan, oldukça heyecan verici bir çalışma olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Karaca: “İTÜ Teknokent Alanında En İyisi”

Türkiye’deki ekosistemin devamlılığı ve insan sağlığının korunması bakımından projenin çok önemli bir hedefi olduğunu açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise konuşmasında şu bilgilere yer verdi:

“Kamu-özel sektör işbirliğinde İTÜ Teknokent son derece yeterli donanıma sahiptir. Türkiye’de Teknokentler 2.4 milyar dolar ihracat yapıyor ve bunun 925 milyon doları İTÜ Teknokent tarafından gerçekleşiyor. Bu projenin oluşmasında Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Türkiye, su ve hava kalitesinde belirli bir seviyeye geldi. Bu alanlarda ciddi birikimimiz var. Bu projelerle daha ileriye gideceğimize inanıyorum.”

“Su Kaynaklarını Korumalıyız”

Toplantıda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı yeryüzündeki su miktarının sabit olduğunu hatırlatarak, artan su tüketimi ve sanayileşme nedeniyle kullanılabilir suya olan talebin arttığını vurguladı. Türkiye’de kişi başına düşen su miktarının 1.420 m3 gibi az bir oran olduğunu belirten Kınacı, “Bu nedenle su kaynaklarını korumalıyız. Kaliteyi korumak ve verimli bir şekilde kullanmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Projenin Detayları

Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında gerçekleştirilecek proje, AB mevzuatı içerisinde bulunan ekosistemin devamlılığı ve insan sağlığının korunması bakımından da önemli bir işlev üstlenecek. Proje, sudaki ekolojik dengenin yanı sıra çocuklarda doğuştan şekil bozuklukları, kanser, cinsel gelişimde gecikme, sinir sistemi gelişiminde gecikme gibi hastalıklarda insan sağlığını korumayı amaçlıyor.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ile birlikte gerçekleştireceği proje iki yıl sürecek. Çalışma usullerinin belirlenmesi sonrası endokrin bozucu kimyasallar tespit edilecek, izlenecek, konuyla ilgili eğitim çalıştay ve toplantılar düzenlenecek, uygun arıtma teknolojilerine yönelik tespitler gerçekleştikten sonra alıcı ortamlar için limit değerleri önerilecek. İTÜNOVA Teknoloji A.Ş., kamuya “Endokrin Bozucu Kimyasallar Ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması” konusunda hizmet sunacak.

400 bilim insanı,
310 sanayi işbirliği ve
116 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.