© 2016 İTÜNOVA TTO

Hidrojen ve Oksijen atomlarının kusursuz birlikteliğinden ilham aldık Üniversite ve sanayinin haber kaynağı H2O'yu yarattık.

İstanbul ve Berlin'de Genç Girişimcilik

Berlin'de 13 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen "İstanbul ve Berlin'de Genç Girişimcilik" başlığı altında düzenlenen uluslararası bir konferansta İTÜNOVA TTO Genel Müdürü Ercan Çitil de bir konuşma yaptı.

Etkinlikte İstanbul ve Berlin Teknik Üniversitelerindeki kuluçka faaliyetleri ve sonrası geliştirilen Genç Girişimcilik etkinlikleri üzerine bilgi edinmek ve işbirliğini görüşmek üzerine bu konferansda buluştular.

Berlin Türk konsolosluğu şemsiyesi altında düzenlenen genç girişimcilik konferansı, Konsolos Yardımcısı Süleyman Güzel´in, Türk ve Alman ortak çalışmalarını içeren konuşması ile açıldı ve Prof. Akyol´un 13. yüzyıl Yunus Emre'nin etkinliklerini içeren etkileyici konuşması ile devam etti.

Istanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon  Merkezi “İTÜ-Ginova” nın Müdür Yardımcısı Dr. Zeynep Erden-Beyazıt yaptığı "Research University Centered Entrepreneurship Ecosystem: ITU Experience" başlıklı konuşması ile, İTÜ Ginova Merkezindeki kuluçka faaliyetlerini, daha sonrada hem öğrencilere hem de mezunlara verdikleri girişimicilik hizmetlerini dinleyicilere tanıttı. Dr. Zeynep Erden Beyazıt konuşmasında, gençlerin girişimcilik ruhuna ve yaratıcılığına şans vermelerini, onları  eğitim, workshop ve mentorluk programları ile cesaretlendirip, serbest mesleğe adım atmaya teşvik ederekten gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

İTÜ kampüsünde Ginova’ nın kuluçka etkinlikleri yanında, Teknoloji Transferi Ofisi’nin de başarılı çalışmalarını İTÜNOVA TTO'nun Genel Müdürü Dr. Ercan Çitil dinleyicilere aktardı. Dr. Ercan Çitil konuşmasında enerji ve çevre konulu ürünleri olan 11 girişimcinin faaliyetlerini sundu ve İTÜ’deki girişimcilik kavramının ne derece başarılı uygulandığını vurguladı. Özellikle şirketlerin transfere hazır, pazarlanabilir ve yol haritaları çizilmiş ürünlerinin olması ve Avrupa’da işbirliği aramaları, onların yüksek olgunluk derecesine ulaşmış, hızla büyümeye hazır girişimciliklerinin bir göstergesi idi.

Hem konferansın soru-cevap bölümünde, hem de Prof. Kratzer ile Climate-KIC’in ziyaretlerinde, çeşitli sahalarda görüş alış verişinde bulunuldu, umut verici yaklaşımlar ve çeşitli sahalarda işbirliği ortamları gerçekleştirildi.
Konferansın mükemmel hazırlanması, tüm dinleyicilerin ve sunum yapan misafirlerin aktif katılımı, planlanan Istanbul-Berlin genç girişimciliğindeki işbirliği köprüsünü sağlam bir temele oturtmayı başardı.

400 bilim insanı,
310 sanayi işbirliği ve
116 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.