© 2016 İTÜNOVA TTO

İTÜNOVA TTO ve TOSB İnovasyon Merkezi işbirliğiyle PATİCA- Patent Ticarileştirme Programı Devam Ediyor!


Günümüzde ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilmek için sanayi firmalarının yenilikçi ürünlerle güçlenmesi kaçınılmaz bir unsur haline geldi. Bu amaçla İTÜNOVA TTO ve TOSB İnovasyon Merkezi PATİCA Programı ile üniversite bünyesinde geliştirilen buluşları sanayi ile buluşturarak yeni işbirliklerinin yolunu açıyor.


Patentleri Sanayi ile Buluşturuyoruz!


PATİCA Programı ile patentleri sanayi kuruluşları ile buluşturmayı ve %75’e kadar mali destek sağlayan TÜBİTAK Patent Lisans Çağrısı için işbirliği oluşturmayı amaçlıyoruz.

Aşağıda yer alan patentlerin tanıtılacağı 28 Temmuz Salı günü 16.00’da online olarak düzenlenecek, herkese açık ve ücretsiz olan bu semineri kaçırmayın! 

 

Etkinliğimizi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz...

Etkinliği izlemek için TIKLAYINIZ...


Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Burçak Karagüzel Kayaoğlu, İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. İkilem Göcek, İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Oktay Adıyaman, Batman Üniversitesi Makine ve İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Yazıcı, İTÜ Mimarlık Bölümü

Etkinliğe Kayıt Ol

Programda Sunulacak Patentler

YÜZER FOTOVOLTAİK DUBALARDA YÜK DAĞITIMI YAPAN APARAT BULUŞU VE   YENİ BİR DUBA TASARIMI 

Yüzer fotovoltaik güneş enerji sistemleri dünyada hızla yayılmaktadırlar. Yapılan çalışmalar ışığında bu uygulamaların gelecekte karasal sistemlerin  önüne geçeceği öngörülmektedir. Dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalarda dubaların üzerine monte edilen fotovoltaikler veya konstrüksiyon ile işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Yeni Bir Duba Tasarımı

  1. Klasik dubaların aksine duba boyutu büyütülerek rüzgar ve dalga yüklerine daha dayanımlı hale getirilmiştir.
  2. Fotovoltaik panel diziliminde iki dubadan faydalanılarak toplam gelen yük dağıtılmış  ve ayrıca güneş ışınımının su yüzeyine ulaşmasına izin verilmiştir. Suyun hareketinin ve gelen güneş ışınımının tamamen engellenmemesi  göl canlı hayatı açısından büyük öneme haiz olup tasarlanan sistem ile bu sağlanmıştır.
  3. Duba fotovoltaik panellere ilave olarak konstrüksiyon yüklerini taşıyacak şekilde boyutlandırılmıştır.Dubanın yan taraflarına çoğaltılarak konulan ve iç içe geçirmeli olan kulakçıklar aynı zamanda sistemi suda sabitlemek için suya atılan tonozların veya çipaların sistemle  bağlantılarını kolaylıkla sağlamaktadır.

2. Dubalarda Yük Dağıtımı  ve Birleştirme Yapan Aparat Buluşu

  1. Dubalar ve fotovoltaikler yapılan buluş aparatı ile kolaylıkla monte edilebilmekte, ilave bir kaynaklamaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
  2. Yapılan buluş sayesinde fotovoltaik panel ve üst konstrüksiyonla birlikte bütün çevresel yükler dubaya dağıtılmaktadır.

DOKUNMAMIŞ TEKSTİL YÜZEYİ TABANLI BİR MİKRO AKIŞKAN AYGIT VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Patentte simüle edilmiş vücut terindeki laktat seviyesinin invaziv olmayan, hızlı ve yarı kantitatif bir yöntemle analizini sağlayan ve potansiyel olarak bir sporcunun fiziksel aktivite esnasındaki form durumunu izleyebilmesini sağlayabilecek, tekstil tabanlı, esnek ve giyilebilir bir biyosensör platformu tarif edilmiştir. Bu amaçla yeni, tek kullanımlık ve giyilebilir bir biyo-kimyasal analitik cihaz tasarlanmış ve kendinden emici bir nonwoven kumaş üzerinde mikro kanalların ve haznelerin fotolitografi tekniğiyle desenlendirilmesiyle üretilmiştir.

Bu analitik cihaz, kılcal etki ile numune sıvıyı toplayabilecek ve yüzeyinde üretilmiş kanallar vasıtasıyla teşhis haznelerine etkili bir şekilde iletebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Laktat analizi için kumaş yüzeyinde mikro kanallarla bağlantılı oluşturulan teşhis hazneleri laktat oksidaz (LOX) ve yabanturbu peroksidaz (POX) enzimleri ve POX tarafından oksitlenen bir boya olan ABTS kullanılarak aktifleştirilmiştir. Bu şekilde laktatın LOX tarafından okside edilmesi sırasında ortaya çıkan hidrojen peroksidin (H2O2) POX ve ABTS varlığında oluşturduğu renk kumaşlar üzerinde takip edilmiştir.

Değişik enzim oranları ve ABTS derişimleri denenerek optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda, normal laktat derişimleri (<5 mM) ile yüksek laktat seviyesinin (≥ 5 mM) görsel olarak ayırt edilebileceği bir biyosensör yapımı gerçekleştirilmiştir. Devamında da sporcuların fiziksel aktivite esnasında performans ölçümünü gerçekleştirebilecek tekstil tabanlı bir biyosensörün gerçek ter örneklerinde performansının değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Sonuç olarak, terin iyonik içeriği gibi faktörlerin ve terde mevcut olan diğer metabolitlerin de renk değişiminde etkili olabileceği, bu sebeple de biyosensörün cevabında sapmalara neden olabileceği gözlenmiştir. Bu etkiyi daha iyi anlamak ve oluşan sapmayı minimize etmek için daha geniş bir analiz ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Düzlem Yüzey Taşlama İşleminde İkincil Dönel Eksenli Taşlama Mekanizması

Buluşunun alanı: İmalat Teknolojileri

Buluş; tabla, bağlantı milleri , elektrik motoru , kasnak , kayış , ana yatak , karşı kasnak , düz dişli , pinyon dişli , ara mil , konik 1 dişli , konik 2 dişli , taş mili , taşlama taşı , CNC veya Freze Tezgâhı fener mili , ana mil ve taşlama taşı yatağı kısımlarından oluşan düzlem yüzey taşlama işleminde ikincil dönel eksenli taşlama mekanizması, günümüz düzlem yüzey taşlama teknolojisindeki harekete ilave olarak ikinci bir eksen hareketi ile birinci ve ikinci hareketin birleşimi ile elde edilen dönme hareketlerinin kombinasyonu ile sağlanan ayrı bir taşlama yöntemi ile ilgilidir.

Mimarlıkta Malzeme Tabanlı Bütünleşik Hesaplamalı Tasarım Modeli (MBHT-m)

Buluş, mimari tasarım sürecinde verimliliği arttırmaya yönelik olarak geliştirilmiş, malzeme, biçim ve başarımın (performans) bütünleşik olarak değerlendirildiği bir modeldir. Malzeme Tabanlı Bütünleşik Hesaplamalı Tasarım Modeli (MBHT-m) malzemeyi tasarım sürecinin başına getirerek, uzman bilgisi gerektirmeden farklı karmaşıklıktaki biçimlerin uygunluğunun denenmesine olanak tanır.

MBHT-m, tasarım sürecinin erken aşamasında biçim türetme, strüktürel başarım değerlendirme ve optimizasyon amaçlı olarak kullanılabilir. MBHT-m tasarımın nesneleştirilmesine ilişkin sorunları, tasarım sürecinin başına getirerek, mimar, tasarımcı ve mühendislerin, biçim türetme ve biçimin üretimine ilişkin süreçlerle eş zamanlı olarak etkileşimde bulunmasına imkân tanımaktır.

Bu şekilde, malzeme, biçim ve başarım arasındaki ilişkinin açıkça ortaya konması olanaklı olacaktır. Mevcut çalışmaların, biçim türetme ve çözüm sunma açısından kısıtlamaları bulunmaktadır. Henüz, mimarlıkta malzeme, biçim ve başarımın bütünleşik olarak ele alındığı bir model mevcut değildir. Önerilen yöntem, mimarlık pratiğindeki mevcut açığın kapatılmasını öngörmektedir.

680 bilim insanı,
870 sanayi işbirliği ve
282 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.