© 2016 İTÜNOVA TTO

İTÜNOVA TTO ve TOSB İnovasyon Merkezi işbirliğiyle PATİCA- Patent Ticarileştirme Programı Devam Ediyor!


Günümüzde ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilmek için sanayi firmalarının yenilikçi ürünlerle güçlenmesi kaçınılmaz bir unsur haline geldi. Bu amaçla İTÜNOVA TTO ve TOSB İnovasyon Merkezi PATİCA Programı ile üniversite bünyesinde geliştirilen buluşları sanayi ile buluşturarak yeni işbirliklerinin yolunu açıyor.


Patentleri Sanayi ile Buluşturuyoruz!


PATİCA Programı ile patentleri sanayi kuruluşları ile buluşturmayı ve %75’e kadar mali destek sağlayan TÜBİTAK Patent Lisans Çağrısı için işbirliği oluşturmayı amaçlıyoruz.

Aşağıda yer alan patentlerin tanıtılacağı 21 Temmuz Salı günü 16.00’da online olarak düzenlenecek, herkese açık ve ücretsiz olan bu semineri kaçırmayın! 

 

Etkinliğimizi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz...

Etkinliği izlemek için TIKLAYINIZ...


Konuşmacılar:

Prof. Dr. Gürbüz Güneş, İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr.Mahmut Kuş, Konya Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. A.Sezai SARAÇ, İTÜ Kimya Bölümü
Doç. Dr. İshak Afşin Kariper, Erciyes üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Erdem Tezcan, İstanbul Gedik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Etkinliğe Kayıt Ol

Programda Sunulacak Patentler

Taze Meyve ve Sebze Ürünlerinin
Modifiye Atmosferde Ambalajlanmasına Yönelik Ambalaj Filmi.
P17-0516; PCT/TR2017/050157

Abstract:
The invention is related to the packaging of fresh fruits and vegetables in the food industry. The present invention describes the synthesis of polyurethane films having different compositions by using monomers having distinct physical and chemical properties and the method of transforming them into films by using the casting method and the hot press method, and the packaging films produced by this method. Additionally, the use of this film is also described.

Özet:
Buluş, gıda sanayiinde taze meyve sebze ürünlerinin ambalajlanması ile ilgilidir. Söz konusu buluş, farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip monomerlerin, değişen oranlarda kullanılarak farklı kompozisyonlarda poliüretan filmlerin sentezlenmesi ve dökme yöntem ve sıcak presleme yöntemi ile film haline getirilmesi yöntemini ve bu yöntem ile üretilen ambalaj
filmini ve bu filmin kullanımını açıklamaktadır.

Lületaşı Bileşenleri Üzerine Oluşturulan Yeni Perovskit Duyarlı Güneş Hücresi

Buluşunun alanı: H01L 31/00 (Yarı iletken ışık ve radyasyona duyarlı cihazlar) Kimya Mühendisliği

Buluş; perovskit güneş hücrelerinin, doğal bir malzeme olan ve Lületaşı olarak bilinen, içeriği ağırlıklı olarak silisyum ve magnezyum silikatlardan oluşan, bunun yanında demir, aluminyum ve krom oksitleri de içerebilen, sepiyolit, kaolin, bentonit isimleri ile de anılan bir iskelet yapı üzerine üretilerek yüksek verimli, tekrarlanabilir ve uzun ömürlü güneş hücresi elde edilmesinin sağlanmasıyla ilgilidir.

ISIL VE TERMAL ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLMİŞ ÜÇ KATMANLI NANOKOMPOZİT VE ÜRETİMİ
Abdülkadir Sezai Saraç, Fatma Zehra Engin Sağırlı ,Eyüp Sabri Kayalı

Buluş; bir seramik naopartikülün (Baryum titanat) lateks içine "coreshell" olarak hapsedilerek bu yapının üzerine iletken bir polimer kaplanması ile oluşturulan üç katmanlı nanokompozit üretimi ile ilgilidir.Üç katmanlı nanopartikül kompozitleri tek bir reaktörde ve tek adımda bağlayıcı fonksiyonlaştırıcı ya da kataliz edici katkı kullanılmadan elde edilmiştir. Kontrollü olarak kaplanarak elde edilen bu üç katmanlı yapı homojen partikül dağılımı göstermiş ayrıca iletken polimer katmanının iletkenliğinin anyonik sürfaktan yardımıyla daha da arttığı gözlemlenmiştir. Bu sayede ısıl, elektriksel ve elektromanyetik kalkanlama özelliklerinin bir arada ve seramik partikül varlığında tek bir malzemede toplanabileceği yeni bir yapı oluşturulmuştur. İletkenlik ve kapasitans sonuçlarına göre seramik partikül ilavesi bu özellikleri ve ilaveten termal özellikleri geliştirmektedir. Bu malzeme giyilebilir elektronikler, termoelektrik malzemeler ve sıvı iletken sistemleri ile kalkanlama malzemelerinde kullanılabilme özelliklerine sahiptir.


TiO2 NANO ÇUBUK İÇEREN KOMPOZİT YARDIMCI ELEKTROTLARIN ÜRETİM YÖNTEMİ
Timuçin Balkan , Abdülkadir Sezai Saraç,Aslı Gençtürk


Buluş, boya duyarlı güneş pilleri (DSSC) için modifiye edilmiş metal oksit (TiO2) nanoçubuk (nanorod) ve iletken polimer [poli(3,4-alkilendioksitiyofen)] içeren kompozit yardımcı elektrotların üretim yöntemi ile ilgilidir. Buluşun amacı, geleneksel DSSC de kullanılan ve pahalı bir malzeme olan platinin yerine geçebilecek, düşük maliyetli ve (I3-/I-) redoks çiftine karşı elektrokatalitik aktivitesi yüksek kompozit yardımcı elektrotların üretim yöntemi gerçekleştirmektir.

Bu çalışmada TiO2 ‘in nanotanecik formu yerine TiO2’nin nanofiber üretimi yolu ile elde edilen çubuk formu kombine halde kullanılarak iletken polimerlerin üstün özellikleri TiO2’nin çubuk formu ile birleştirilip Platine alternatif yüzey özellikleri geliştirilen yardımcı elektrotlar üretilmiştir.

Karbon Temelli Elektrot ve Bunun Üretim Yöntemi

Bulusun alani:elektrokimyasal cihazlar, sensörler/biyosensörler, dedektörler, kapasitörler, güneş pili

Bu buluş, grafen nano ribon materyali üzerine kömür katranı bağlanarak elde edilen ve geleneksel uygulamalara kıyasla daha sağlam ve daha hassas algılama yeteneğine sahip yeni nesil karbon temelli elektrot ve bunun üretim yöntemi ile ilgilidir.

680 bilim insanı,
870 sanayi işbirliği ve
282 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.