© 2016 İTÜNOVA TTO

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Başvuruları Devam Ediyor!

 

PROGRAMIN AMACI:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


PROGRAMIN KAPSAMI:

Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecektir. Yatırım proje süresi en az 8, en fazla 36 ay olabilecektir.


BAŞVURU ŞARTLARI:

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS(KOSGEB KOBİ BİLGİ SİSTEMİ)’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.


DESTEKLENECEK PROJE GİDER GRUPLARI:

  • Personel Giderleri Desteği
  • Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
  • Yazılım Giderleri Desteği
  • Hizmet Alımı Giderleri Desteği
  • Referans Numune Gideri Desteği


DESTEK ORANI:

- Personel dışındaki giderler için %60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir. Proje kapsamında yalnızca %70 geri ödemeli destek içinde başvuru sağlanabilir.)

- Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Not: Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.


İTÜNOVA TTO KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı proje yazımı konusunda firmalara destek sağlamaktadır.


Etkinlik 11 Mayıs 2021 Salı günü 15.00 - 16:00 saatleri arasındadır. Online olarak düzenlenecek, herkese açık ve ücretsiz olan bu etkinliği kaçırmayın! 

 

Etkinliği izlemek için TIKLAYINIZ...

 

680 bilim insanı,
870 sanayi işbirliği ve
282 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.