© 2016 İTÜNOVA TTO

UFUK AVRUPA PROGRAMI “GIDA, BİYOEKONOMİ, DOĞAL KAYNAKLAR, TARIM VE ÇEVRE  HEDEF 5 – İKLİM EYLEMİ İÇİN KARA, OKYANUS VE SU” ÇAĞRISI AÇILDI!


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.


ZAMAN ÇİZELGESİ

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.

Başvuru sürecinde Proje Ofisi Programda yer alan çağrı başlıklarının tanıtıldığı 7-9 Temmuz 2021 Tarihinde gerçekleşen Bilgi Günü Etkinliği video kayıtlarına erişim için tıklayınız. 

Uluslararası Fon Çağrıları için tıklayınız.

685 bilim insanı,
966 sanayi işbirliği ve
307 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.