© 2016 İTÜNOVA TTO

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

Program kapsamında;

- Türkiye’nin sanayisine ve ticaretine yön veren katma değerli sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmak,

- Türkiye’de üretilebilen nihai ürünün daha yüksek bir oranda yerli ara mamulle üretilmesini sağlamak,

- Türkiye’de sınırlı olan ya da hiç bulunmayan bazı üretim yetkinliklerinin geliştirilmesi ile ileride farklı sektörlerin gelişimine katkı sağlamak,

- Sektörlerde ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ile üretim teknolojileri ekosistemini ve yetkinliklerini bütün olarak geliştirmek,

- Geleceğin teknolojileri üzerinde bugünden planlı bir şekilde Ar-Ge ve üretim yetkinliklerimizi geliştirmek,

- Teknoloji geliştirme ve insan kaynağı kapasite ve yetkinliklerimizi geliştirmek,

amaçlanmaktadır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete'den ilan edildi.

Program kapsamında başlıca destek unsurları; “Yatırım Yeri Tahsisi, Sermaye Desteği, Finans Maliyeti Desteği, KDV İadesi, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Sigorta Pirimi Desteği, Ar-Ge Harcamalarının %75’ine Kadar Destek, Enerji Desteği, Kamu Alım Garantisi, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Nitelikli Personel Desteği, Gelir Vergisi Stopaj Desteği, KOSGEB KOBİ Desteği” dir.

2021 Yılı Çağrı Planı

Detaylı bilgi için: http://www.hamle.gov.tr/


680 bilim insanı,
870 sanayi işbirliği ve
282 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.