© 2016 İTÜNOVA TTO

KOSGEB KOBİGEL Programı Kapsamında İki Yeni Çağrı Yayınladı!

Kobigel bu yıl 2019-01(İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi) ve 2019-02(İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması) olmak üzere 2 çağrıya çıktı. Her 2 program için proje başvuru tarihi 4 Mart - 2 Mayıs 2019 arasıdır. Başvuru yapabilecek firmaların KOSGEB veri tabanına kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı ve KOBİ ölçeğinde olması gerekiyor.

 

2019-01 Çağrısı Özel Koşullar:

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:


26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 

30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 

61 Telekomünikasyon

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları

 

Başvuru aşamasında, proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2017 - 2018 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.

 

Toplam Çağrı Bütçesi: 100 milyon TL

Destek Üst Limiti: 300.000 TL (Geri Ödemesiz), 350.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Kalemleri: Personel Giderleri, Makine-Teçhizat Giderleri, Yazılım Giderleri, Hizmet Alım Giderleri,

Destek Oranı: %60

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına % 15 ilave edilir. Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Toplam ilave % 15 ile sınırlıdır.

 

Uygun Proje Konuları: Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda; - mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmak ve / veya - Geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmek için proje sunabilecektir. Başvuru sahibi KOBİ’lerin proje konusu alandaki faaliyet kapasitelerini, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek amaçlı faaliyetleri de proje iş paketleri arasında yer alabilecektir.

 

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 

2019-02 Çağrısı Özel Koşullar:

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır. Not: 2019 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2018 yılındaki net satış hasılatını beyan edebilecektir. 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir. Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2018 yılı net satış hasılatını aşamaz.

Başvuru Kriteri Olarak İmalat Sanayisi Sektöründe Desteklenen Faaliyet Alanları Listesi İçin TIKLAYINIZ. (Listede C Başlığı Dikkate Alınacaktır.)

 

Toplam Çağrı Bütçesi: 150 milyon TL

Destek Üst Limiti: 300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)

Destek Kalemleri: Personel Giderleri, Makine-Teçhizat Giderleri, Yazılım Giderleri, Hizmet Alım Giderleri,

Destek Oranı: %60

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına % 15 ilave edilir. Açık kaynak kullanımını beyan eden başvuru olması ve KOSGEB tarafından uygun bulunması durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Toplam ilave % 15 ile sınırlıdır.

 

Uygun Proje Konuları: İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri VEYA birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecektir.

 

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

520 bilim insanı,
546 sanayi işbirliği ve
198 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.