© 2016 İTÜNOVA TTO

İTÜ Akademisyenlerinin Dikkatine!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 22 Aralık 2016 tarihinde kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanun ile beraber tüm akademisyenlere üniversite bünyesinde geliştirmiş oldukları buluşlar için üniversiteye bildirimde bulunma zorunluluğu  getirilmiştir.

Yeni Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu Avrupa Birliği Düzenlemesine Paralel

Kanunlaşan tasarı ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değişirken, kurumun kısa adı ise Türk Patent olarak düzenleniyor.

Avrupa Birliği düzenlemesine paralel olarak yedi yıl sonra yürürlüğe girmek üzere markalara idari iptal getiriliyor ve marka tescil süreçleri kısaltılıyor.

Buluşlara Sanayiye Uygulanabilirlik Şartı Getirildi

Türk Patent ve Marka Kurumu, patent hakkı tanımak için teknolojinin her alanında buluşların yeni olmasını, buluş basamağı içermesini ve sanayiye uygulanabilir olmasını şart koşacak.

Patent hakkı, koruma süresinin dolması, patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi veya yıllık ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi halinde sona erecek.

Patentlerin Korunma Süresi 20, Faydalı Modellerin Koruma Süresi 10 Yıl

Yeni kanun ile patentlerin korunma süreleri 20 yıl olurken, faydalı modellerin korunma süresi ise 10 yıl olarak belirlendi. Patent isteme hakkı buluşu yapana veya onun haleflerine ait olacakken, bu hak başkalarına ve TTO’lara da devredilebilecek.

Buluşların birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ise patent isteme hakkı bu kişilerin tamamına ait olacak. Patent hakkının paylaşılamadığı durumlarda dava açılabilecek.

Markaların İptali

Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de aktif faaliyet göstermeyen veya faaliyetine beş yıl kesintisiz ara verilen markaların iptaline karar verilecek.

Marka Hakkına Tecavüz’ de Cezai Düzenlemeler Getirildi

Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.
Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişiye, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Garanti Markaları

Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret, garanti markası olacak.

Hayvan Irkları Ve Bitki Çeşitleri Coğrafi İşaret Olamayacak

Meşe adı, mahreç işareti ve geleneksek ürün kapsamına girmeyen adlar, ürünlerin öz adı olmuş adlar, ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar, şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan adlar, tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar coğrafi işaret olarak tescil edilemeyecek.

Kanun hakkında detaylar için TIKLAYINIZ...

485 bilim insanı,
426 sanayi işbirliği ve
169 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.