© 2016 İTÜNOVA TTO

Forestvalue 2021 Yılı Çağrısı Başvuruya Açıldı!

ForestValue (Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi), Avrupa'daki ormancılık sektöründe, yenilikçiliği artırmak ve kaynakları verimli kullanmayı desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.

ForestValue projesi kapsamında 19 Ocak 2021 tarihinde ortak bir çağrı açılmıştır. ForestValue Araştırma 2021 Programı, 11 milyon € 'nun üzerinde toplam kamu finansman bütçesine sahiptir.

ForestValue 2021 yılı çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan yeni Avrupa Birliği Orman Stratejisine ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve ayrıca ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyo-temelli ekonominin gelişmesini amaçlamaktadır. 

Orman temelli değer zincirinin tamamını kapsayan 2021 yılı çağrısının tematik alanları şu şekildedir: 

1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıların en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların sürdürülebilir ve çok işlevli kullanımı ve yönetimi/amenajmanı

2. Farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa

3. Orman biyokütlesinin kullanımında fayda, sinerji ve ödünleşim (trade-offs) analizleri 

Çağrı metnine ve çağrı ile ilgili detaylı bilgiye https://forestvalue.org/joint-call-2021/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir. 

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. 

Çağrı Takvimi: 

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 13.04.2021 (13:00 CEST) 

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 20/04/2021 (17:30 TSİ) 

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 22/04/2021 (17:30 TSİ) 

Kimler Başvurabilir? 

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar desteklenecektir. 

Destek Oranı 

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.  

Partner Bulma 

Projeniz ile 2021'deki ForestValue çağrısına başvuru yapmak ile ilgileniyorsanız ve bu çağrı için bir konsorsiyuma katılmak istiyor ama nasıl bulacağımı bilmiyorsanız

fikirlerinizi, tekliflerinizi ve ihtiyaçlarınızı bu bağlantıdaki https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FoV_partnering soruları cevaplayarak ekleyin. 

Haftalık olarak (Pazartesi günleri) ortak arayanların bilgileri https://forestvalue.org/joint-call-2021/ sayfasında yayınlanmaktadır. 

Ulusal başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/  adresinden yapılmaktadır. Aynı adreste yayımlanan başvuru kurallarının başvuru öncesinde detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Önceki çağrı döneminde desteklenmiş projeleri aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

https://forestvalue.org/funded-projects-jc-2017/ 

Çağrı İrtibat Kişileri 

Uluslararası Başvuru Koşulları ve ForestValue hakkında bilgi için: 

Tuğçe Ceren ÇELİKER

Tarım, Orman ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

e-posta: ceren.celiker@tubitak.gov.tr Tel: 0312 298 12 72

 

TÜBİTAK- 1071 programı detayları için: 

Ebru İMAMOĞLU

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

 

İTÜNOVA TTO olarak bu çağrı sürecinde sizlere proje yazımında ve ortak bulma sürecinde destek vermekten memnuniyet duyarız

572 bilim insanı,
720 sanayi işbirliği ve
245 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.