© 2016 İTÜNOVA TTO

ERA.Net RUS Plus Projesi 2017 Çağrısı Yayınlandı!

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir.

Bu kapsamda nanoteknoloji, çevre bilimleri/iklim değişikliği, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ile robotbilim alanlarındaki proje önerileri desteklenecektir. İlgili çağrı 2 Mayıs 2017 tarihinde açılmış olup 4 Temmuz 2017 tarihine kadar başvurular devam edecektir.

ERA.Net RUS Plus Call 2017 çağrısı kapsamında sunulacak proje önerilerinin değerlendirme aşamasında yer almak için https://secure.pt-dlr.de/evalinco/?callReference=ERA-NET-RUS-Plus adresinden ivedilikle kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin;

• Hakemlik hakkında detaylı bilgi için: http://www.eranet-rus.eu/en/284.php 
• 2017 Yılı Çağrı hakkında detaylı bilgi için: http://www.eranet-rus.eu/en/196.php 

485 bilim insanı,
426 sanayi işbirliği ve
169 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.