© 2016 İTÜNOVA TTO

ERA-Net Smart Energy Systems 2019 “Enerji Depolama Çözümleri” Çağrısı Açıldı!

ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus ve EN SGplusRegSys projeleri Horizon 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir.

ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri konulu 2019 yılı çağrısı, bütünleşik enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümlere odaklanmıştır. Çağrı ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, ısıl ve mekanik depolama gibi alanlarda kısa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünleşik enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgiler www.eranet-smartenergysystems.eu/JointCall19 adresindedir.

Çağrı Açılış ve Eşleştirme Etkinliği,  7-8 Ekim 2019 tarihlerinde Namur/Belçika’da düzenlenecek olup, etkinliğe ilişkin detay bilgi https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Event/40/Joint-Programming-Platform---Smart-Energy-Systems-Conference-2019.html adresindedir. 

Bu çağrıya yönelik konsorsiyumlarda yer almak isteyen kuruluşların ekte yer alan ilgi formunu çağrı dokümanında yer alan konu odaklarında  doldurup ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Formlar 7-8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecek etkinlikte koordinatör kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Bahsekonu çağrıya yönelik ağ kurmak ve konsorsiyum oluşturmak isteyen kurum ve kuruluşların çağrı özelinde yaratılan Ortaklık ve Ağ Kurma Platformuna kayıt olmaları tavsiye edilmektedir.

572 bilim insanı,
720 sanayi işbirliği ve
245 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.