© 2016 İTÜNOVA TTO

CHIST-ERA IV PROJESİ 2019 Çağrısı Açıldı!

CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) ERA-Net projesinin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren farklı kuruluşlar katılmaktadır. Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.chistera.eu/call-2019-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.

2019 yılı çağrısında;

 • Açıklanabilir Makine Öğrenmesi temelli Yapay Zeka
 • Çevresel Sürdürülebilirlik için Özgün Hesaplamalı Yaklaşımlar

konularında araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrı metnine http://www.chistera.eu/sites/chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202019%20-%20Announcement.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri TÜBİTAK 1071 - Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

İlgi çağrı kapsamında yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan, uluslararası özgünlük içeren ve literatüre katkı sağlayacak araştırma projeleri desteklenecektir.

Çağrı Hakkında Özet Bilgi:

 1. Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.chistera.eu/call-2019-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
 2. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
  1. Açıklanabilir Makine Öğrenmesi temelli Yapay Zeka (XAI)
  2. Çevresel Sürdürülebilirlik için Özgün Hesaplamalı Yaklaşımlar (CES)
 3. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 4. Proje süresi 24 ya da 36 ay olarak seçilebilir.
 5. Ülkemizden başvurack bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1 Milyon TL ile desteklenebilecektir.
 6. CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak 1. Aşama Başvurusunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):    14 Şubat 2020 17:00 (Orta Avrupa Saati).
 7. Çağrının duyurulması için iki adet webinar hazırlanmaktadır. Kayıt olmak için ilgili tarihe tıklayabilirsiniz.
  1. 18 Aralık 2019 Webinar kayıt ol.
  2. 5 Şubat 2020 Webinar kayıt ol.
 8. Çağrıya ortak arama veya ortaklık önerme için bir web sitesi oluşturulmuştur, incelemek için http://www.chistera.eu/call-2019-eoi adresini ziyaret ediniz.
 9. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Serkan ÜÇER (serkan.ucer@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için http://www.chistera.eu/chist-era-call-2019-newsletter adresine kayıt olmaları önerilmektedir.
572 bilim insanı,
720 sanayi işbirliği ve
245 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.