© 2016 İTÜNOVA TTO

İTÜNOVA TTO Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi, sanayicilere, akademisyenlere, girişimcilere ve öğrencilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında farkındalık oluşturma ve bilgilendirme eğitimleri vermektedir. Buluşlarının değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik destek vermektedir. Ayrıca buluşlar için ticarileştirme faaliyetleri kapsamında pazar araştırması, patent ve faydalı model değerlemesi gibi hizmetler sunmaktadır.

 

Sizin İçin Neler Yapıyoruz?


  • Üniversitemiz içinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSHM) yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla eğitimler düzenliyoruz.
  • Üniversitemizde üretilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında birebir hizmet veriyoruz.
  • Üniversitemizde FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlıyoruz.
  • İTÜ ekosistemi içerisinde yer alan İTÜ Çekirdek girişimcilerine, fikirlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması noktasında destek veriyoruz.
  • İTÜ'nün sanayi ile geliştirdiği ortak projelerin sözleşmeleri, genel işbirliği protokolleri kapsamında fikri mülkiyet konuları ile ilgili hukuk departmanıyla birlikte hizmet vermekteyiz.
  • Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi amacıyla teklif oluşturmak, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yapmak ve teklif sunma gibi hizmetler veriyoruz.

Patent alma süreci, yapılan resmi başvurunun şekli şartlara uygunluğunun incelenmesiyle başlar. Uygun görülen başvurulara Türk Patent Enstitüsü ya da diğer anlaşmalı patent ofisleri tarafından verilen araştırma raporu Resmi Patent Bülteninde yayınlanır. Bu aşamadan sonra buluş sahibi sistem tercihini yapar. İncelemesiz sistemin seçildiği başvurularda, üçüncü kişinin başvuru ve araştırma raporuna dair yorumları başvuru sahibine iletilir. Belirli süre sonucunda patente uygunluk şartları aranmaksızın ve üçüncü kişinin yorumu önemsenmeksizin 7 yıl süreyle incelemesiz patent verilir.

İncelemeli sistemin tercih edildiği durumlarda ise, araştırma raporunun yayınlanmasından sonra üçüncü kişi patent alabilme kriterleri açısından itiraz etme hakkına sahiptir. Buluş sahibinin incelemeli patenti seçmesi ve üçüncü kişinin incelemesini talep etmesiyle esas inceleme aşamasına geçilir. Buluşun olumlu raporlanması ya da gerekli görülen olumsuzlukların giderilmesiyle, buluş 20 yıl süreyle incelemeli patent hakkı kazanmış olur.

Akademisyenlerimizden buluş bildirimleri alındıktan sonra ilk aşamada TTO uzmanları tarafından incelenmekte ve daha sonrasında koruma kriterlerini sağladığı ve ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülen buluşlar çalışmış olduğumuz patent ofisine ön araştırması yapılması için gönderilecektir. Akademisyenlerimizden gelen buluş bildirim formları ve patent ofisinin ön araştırma raporu İTÜNOVA TTO Üst Kuruluna sunulacaktır. Kuruldan çıkan sonuç olumlu olursa buluşların patent süreci İTÜNOVA TTO üzerinden gerçekleştirilecektir.

İTÜNOVA TTO Fikri Haklar uzmanı tarafından buluşçulara gönderilen buluş bildirim formu doldurulup, İTÜNOVA TTO yetkilisine teslim edildikten sonra ön araştırma işlemi gerçekleştirilecektir. Ön araştırma sonucu olumlu çıkar ve İTÜNOVA TTO üst kurulu tarafından da buluşun başvuru sürecinin İTÜNOVA TTO tarafından yürütülmesine karar verilirse tarifname yazımına geçilecektir. Tarifname yazımı akademisyenden de talep edilebilecek ek bilgiler ile tamamlanacaktır ve devamında başvuru sürecine geçilecektir.

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Desteklenmesi istenen buluşun yayınının yapılmasından önce İTÜNOVA TTO uzmanlarının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

* Hoşgörü süresi her ülke için geçerli bir imtiyaz değildir. 

İTÜNOVA TTO Üst Kurulu tarafından patent başvurusunun yapılmasına karar verilen buluşların patent başvuru işlem ücretleri İTÜNOVA TTO tarafından karşılanacaktır.

İTÜNOVA TTO uzmanları tarafından takip edilmektedir.

İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimciler, her hafta Perşembe günleri 09:00-12:00 saatleri arasında düzenlenecek “FSMH Ofis Saatleri” ile fikri sınai mülkiyet hakları kapsamında ihtiyaç duyacakları tüm konularda destek alabileceklerdir.

İTÜ Çekirdek Girişimcilerinin alacakları destekler kapsamında, destek kararının çıkmasıyla buluşlarının ön değerlendirme süreçleri ve buluşlarının Türk Patent Enstitüsü nezdinde ulusal başvurularının gerçekleştirilmesi İTÜNOVA TTO tarafından desteklenecektir.

Uluslararası patentleme sürecine devam etmek ve ticarileştirme faaliyetlerinde destek almak isteyen ve uygun şartları sağlayan girişimcilerin destek süreçleri ise ayrı bir sözleşme kapsamında desteklenebilecektir.

572 bilim insanı,
720 sanayi işbirliği ve
245 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.